ЕК предлага да се създаде инструмент за солидарност, наречен SURE, на стойност 100 милиарда евро

Целта е работниците да запазят доходите си, а предприятията - да оцелеят

 

Във връзка с приетите днес предложения председателят на ЕК Урсула Фон дер Лайен заяви:

„В настоящата криза с разпространението на коронавируса ефект ще имат само най-силните ответни действия. Всяко свободно евро в бюджета на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с коронавируса, всяко правило ще бъде облекчено, за да може финансирането да бъде използвано бързо и ефективно.“

Земеделските стопани и другите бенефициери по линия на развитието на селските райони ще могат да се възползват от заеми или гаранции до 200 000 евро при благоприятни условия, като например много ниски лихвени проценти или благоприятни графици на плащанията по Европейския фонд за развитие на селските райони.

Освен това средствата за развитие на селските райони могат да се използват за инвестиции в медицински съоръжения и малка по мащаб инфраструктура в селски райони, като например адаптирането на здравни центрове за лечение на все по-голям брой пациенти или създаването на мобилни здравни съоръжения, в които да се извършват тестове и да се предоставя лечение на земеделски стопанин и жители на селските райони.

Държавите членки ще имат право да преразпределят неизползваните средства по техните програми за развитие на селските райони, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС.

Освен това Комисията предлага допълнителна гъвкавост и опростяване на други инструменти на общата селскостопанска политика.

За да бъде увеличен паричният поток на земеделските стопани, Комисията ще увеличи авансите на преките плащания и плащанията за развитие на селските райони. Делът на авансовите плащания ще се увеличи от 50 % на 70 % за преките плащания и от 75 % на 85 % за плащанията за развитие на селските райони. Земеделските стопани ще започнат да получават тези авансови плащания от 16 октомври 2020 г.

И накрая, Комисията ще предложи да бъдат намалени физическите проверки на място и ще предостави повече свобода на действие във връзка с изискванията относно сроковете. Това ще намали административната тежест и ще избегне ненужни закъснения.  

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар