През юли тръгва подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

Приемът ще е само за сектор „Животновъдство“

 

В началото на месец юли ще бъде отворен прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Ще се финансират дейности само в сектор „Животновъдство“ за изграждане и реновиране на сгради, купуване на техника, съоражения и дейности за биосигурност. Фермерите, които не са успели да се възползват от подмярка 5.1, чийто прием приключва на 10 юли, могат да го направят сега в предстоящия прием по 4.1. За него ще се дава приоритет на животновъди, които предвиждат инвестиции с цел повишаване на биосигурността в стопанствата си. Допустими са инвестиции за съоръжения и оборудване за дезинфекция, инсинератори за изгаряне на животински трупове, съхранение и обеззаразяване на фураж, съхранение и обеззаразяване на оборска тор; дезинфекция на питейната вода; огради и филтри.

По предстоящия прием има и няколко особености за кандидатите и финансовите граници на проектите, свързани с това участвали ли са или не в предходния прием по подмярката. „Може да се кандидатства за максимум 500 000 евро. Тези, които не са кандидатствали в предходния прием, могат да кандидатстват за цялата сума от 500 000 евро. Онези, които имат проекти в предишния прием и са кандидатствали за дадена сума, те могат да сега да участват за финансиране отново, но до разликата от 1 млн. евро, но не повече от 500 000 евро. Най-голям шанс имат бенефициентите, които не са участвали, защото те получават допълнителни точки и могат да запълнят целия максумум от 500 000 евро. Специфично също е, че се наложи ограничение на допустимия размер на земеделската техника като бюджет, той не може да бъде повече от 250 000 евро, т.е от тези 500 000 евро половината могат да бъдат заделени за направление земеделска техника, самохонди машини, специализиране транспортни средства“, заяви консултантът по европейски програми Ивайло Тодоров. Ако кандидатът е участвал с проект в предходния прием сега не може да залага същите дейности, за които вече е получил финансиране, допълва Тодоров. Животновъдите трябва да имат стадо, не могат да кандидатстват с намерение за купуване на животни. 

Очаква се финансирането по подмярка 4.1 да допринесе за по-голяма конкурентност и рентабилност на българските животновъди.

 

Автор: Данаил Андреев


 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.