Важни решения за аграрния сектор

Безвъзмездна помощ за фермерите одобриха депутатите в Европейския парламент

 

По-големи суми като безвъзмездна помощ за фермерите одобриха депутатите в Европейския парламент. Взетото с голямо мнозинство решение ще позволи на държавите членки да използват средства от Програмата за развитие на селските райони, за да компенсират стопаните за загубите, понесени заради коронакризата.
 
Най-силно пострадалите фермери ще могат да получат до 7 000 евро, което е с 2 000 повече, отколкото беше записано в предложението на Европейската комисия. Таванът за подкрепа на преработватели на храни остава 50 хиляди евро.
 
Сумите, изплатени под формата на компенсации, не бива да надвишават 2 процента от средствата по ПРСР за всяка отделна държава, се казва още в решението на евродепутатите. Крайният срок за предоставяне на финансовата подкрепа е удължен с половин година до 30 юни 2021 година, като заявленията трябва да бъдат подавани най-късно до 31 декември 2020-та
 
Народните представители гласуваха освен това за създаването на анкетна комисия, която да разследва нарушения на правилата за превоз на живи животни в рамките на Европейския съюз, както и към трети страни. Ще бъдат проверявани както автомобилния, така и въздушния, железопътния и морския транспорт, като основната цел на комисията ще бъде да установи как държавите членки прилагат европейските правила.
 
Анкетната комисия ще се състои от 30 евродепутати, които ще бъдат избрани на по-късен етап. Те ще имат задачата до една година от първото си заседание да съставят окончателен доклад по въпроса и да предложат мерки за премахване на нередностите.