Затворен цикъл-целта за всеки амбициозен фермер

Как се постига?

 

Всеки амбициозен фермер се стреми към развиване на производството и диверсификация за управляване на риска.  Йордан Йорданов е успял да изгради ферма и преработвателно предприятие по Италиански модел. Високото качество на суровината и стриктното спазване на стандартите при подготовката на крайния продукт е основен фактор за успеха на малките преработвателни фирми. Това е формулата, на която залагат в семейството на потомствения животновъд Йордан Йорданов от Стралджа. Освен това той може да се похвали с 3 успешно реализирани проекта, които са съществен фактор за успеха му.

„Първият проект, който бях реализирал, беше по мярката 121 за модернизиране на стопанството. Аз съм човек, който е последователен и винаги гледам на нещата в по-дългосрочен план. Вторият проект беше за механизиране на стопанството, като това включва фуражораздаващо ремарке с трактор, в което си улесняваме работата и раздаването на фуража на животните, храненето на животните. И накрая, за да затворим цикъла, беше третия ми проект- може би и най-трудния. Въпреки всичко, успях с много труд и много сили да го реализирам."

Йордан е започнал с няколко крави и малко земя преди около 20 години, неговото стопанство днес включва около 300 дка обработваеми площи и 250 животни – 120 дойни крави и над 130 телета за угояване. Преди година Йорданов е отворил и цех за преработка на млечни продукти с финасиране по Мярка 4.2

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селско стопански продукти”. Така фермерът е изградил затворен цикъл за производство на млечни продукти. Повече за технологичните процеси в преработката ни разказа Елка Георгиева. 
"При нас млякото идва от нашата кравеферма, идва със специален превоз-цистерна. После му правим анализ за киселинност, след това влиза на пастьоризация, ако е за сирене.

Затопля се, пастьоризира се и започва самият процес за приготвяне на сирене, който влиза във ваната. След това се слага закваска, мая, защото нашият продукт е истински."
Преди няколко години Йордан посещава подобно стопанство в Италия и след като известно време наблюдава производствените процеси, решава, че може да използва добрия пример и в България. Плановете на успешния фермер са в близкото бъдеще да създаде условия и за посещение от туристи.