Знания, ентусиазъм и евросредства

Силвия Вълчева успешно отглежда биологична ябълкова градина

 

Силвия Вълчева е пример за успешно реализирал се млад земеделски производител. С овощарство започва да се занимава през 2008 г. в района на Съединение. Тогава подала проект по мярка 112 от ПРСР. Одобрен е на следващата година. По професия е агроном.

„Създадох интензивно ябълково насаждение, което е близо 50 дка. Сортовете са добре познати на българския пазар. Градината е биологично сертифицирана. Качественият плод отива за пресен пазар, а останалата част - за преработка. Благодарение на проекта и финансирането, което получих по мярка 112, успях да разширя градината, да изградя система за капково напояване, да закупя техника, да бъде изградена подпорна конструкция за мрежи против градушки.“

Проектът е изготвен от Службата за съвети в земеделието гр. Пловдив. По думите й европрограмите могат да бъдат в голяма помощ на младите фермери. Младата жена признава, че без тези средства стопанството й не би изглеждало по този начин.

Завършеното образование в Аграрния университет дало добра основа на Силвия в професионалните грижи за градината.

Защо се е насочила точно към ябълките? Причината е комерсиална, кратко отговаря овощарката.

„В периода 2008-2010 г. ябълката държеше изключително добра цена на пазара в България. Освен това тя позволява малко по-дълго съхранение в сравнение с други плодове. Ябълката определено се гледа най-трудно от всички овощни култури поради многото пръскания.“

Ябълката е култура, която има многогодишни традиции в България. Ако се улучи добра година, определено има смисъл да се отглежда, смята фермерката. Ако се направи правилен избор на сорт, на подложка, на място за засаждане, определено ще се постигне икономическа възвръщаемост на инвестицията.

Силвия си пожелава разширение на градината, както и на следващ етап да има възможност да преработва част от плодовете, които не са подходящи за пресния пазар. В това начинание също ще разчита на евросредства.

По думите на Силвия цялостната политика на Европейския съюз е насочена към стимулиране на младите фермери.

„Идеята на евросредствата е да осигурят поминък на младите фермери в един по-дългогодишен период. Това е фонд за инвестиции, които в бъдеще биха могли да дадат добавена стойност.“

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар