БУЛПЕК ще се проведе за 21-ви пореден път

Фирмите от бранша си дават среща с партньори и клиенти от 5 до 8 ноември 2014 г. в Интер Експо Център-София

Федерацията на хребопроизводителите и сладкарите в България отбелязва през 2014 г. 21 години от създаването си, доказателство за авторитет и значимост за специалистите и производителите на хляб, хлебни, сладкарски, шоколадови и захарни изделия. В дните на изложението БУЛПЕК, на което Федерацията е съорганизатор, и тази година професионалистите от бранша ще имат възможност да намерят решения за цялостния цикъл на производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, да обменят опит със свои колеги както от България, така и от чужбина, да намерят нови партньори, да участват в деловата програма.

„БУЛПЕК е мястото, в което ние премерваме пулса на времето, мястото, на което разговаряйки с търговците, разбираме накъде върви пъзарът в България“, подчерта Мариана Кукушева, председател Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.

Тази година БУЛПЕК ще е с професионален акцент върху постиженията на техниката на пакетиране от разградими материали, вкусове на регионални продукти, нови сладкарски изделия и видове хляб, иновативни продукти с нетрадиционни пълнежи и категорично ще се коментира визията на бранша за следващата година. В деловата програма е включено провеждането на кръгла маса „Хлябът – храна на боговете и на хората от 21 век“. Инициативата, която за първи път се провежда в България, е съпътствана от гост-експерти като проф. Донка Байкова от Съюза на диетолозите, доц. Веселка Дулева от Института по хигиена на храненето, представители на Министерството на здравеопазването, много производители. Всички те ще декларират с научни обосновки, че хлябът е в основата на пирамидата на човешкото хранене.

Да си част от изложението е въпрос на професионална чест и възможност да покажеш, че присъстваш на пазара. Мариана Кукушева благодари на Интер Експо Център, без които БУЛПЕК би бил невъзможен. По думите й това е изключително лоялен партньор, с изключително добра база за професионално представяне.
През последните години в предприятията от бранша са направени значителни инвестиции в технологично оборудване. За съжаление обаче, иновациите са съсредоточени предимно в големите предприятия. В малките работилници няма как това да се случи, защото те нямат финансовите ресурси, за да подходят с иновативни решения. Иновациите им основно са до разнообразяване на рецептурите, обновяване на асортимента или до усъвършенстване на традиционните методи за приготвяне на продуктите. Затова браншовата организация в работни групи ще отстоява през следващия програмен период малките хлебопроизводители и сладкари да намерят своето място като бъдещи бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност“ и по ПРСР. В новия програмен период от 2015 г. ще се акцентира върху мерките, които предвиждат развитие на кооперации, на клъстери. Тези мерки касаят основно малките предприятия, създаване на логистични складове, на единни щандове, на които производителите да присъстват със своя регионална продукция. Браншовата организация на хлепопроизводителите и сладкарите ще бъде гарант за реализацията на такъв тип мерки. Този модел е познат в Гърция, както и в Италия. По този начин фирмите, имащи капацитета, методиката и продукта, който могат да поднесат на пазара като традиционно регионален със защитено качество, ще бъдат селектирани. А създаването на такъв тип икономически единици е много необходимо.
Уникално за България през последните години е създаването на утвърден стандарт, който касае трите пшенични хляба - бял, типов и Добруджа, и към който интересът на потребителите неимоверно бързо нараства. Постижение за хранително-вкусовата индустрия е въвеждане на задължително етикетиране.

На 13 декември 2014 г. след тригодишен гратисен период ще влезе в сила регламентът за етикетиране. Акцентите в него са няколко. На първо място информираността на потребителите за съставките на продуктите и дали съдържат алергени и оцветители. Край на Е-тата. Те ще трябва вече да се изписват с популярните им наименования. Регламентът ще сложи край на създаването на имитационни храни и на кражбата на търговски марки. Регламентът предвижда огромни санкции. В рамките на 5 000 лв. е глобата на един етикет, на един продукт. Това важи и за хляба. На етикета му ще е изписано освен съдържанието, но и с по-ярък шрифт алергенът глутен, който се съдържа не само в пшеницата, но и в ръжта и лимеца. Големите неизвестни са пред сладкарите. Има цехове, в които все още се бъркат разни пълнежи в гаражи, не с тестомесачки, нито с миксери, а с обикновени бор машини, твърди г-жа Кукушева. Всъщност сивата икономика работи със суровини, част от тях произвеждани на тъмно и опасността идва от недобри хигиенни условия, от неинформираност на потребителя какво съдържа този пълнеж, особено при сиропираните и сладкарски изделия. Ще отпаднат обекти, които нямат юридическо представителство. Обикновено обществото знае за тяхното съществуване, но не подозира за това и за тях оборотът е чиста печалба.