Очаква се засилен интерес към черноморска пшеница и по-ниско производство от Украйна

През следващите седмици мелничари от Азия ще проявят засилен интерес към черноморска пшеница предвид спада на цените и. Сега черноморска пшеница от стара реколта се котира при цени 245 USD/тон C&F, което е с 5 USD/тон по-малко от предходната седмица.
Според прогноза на МЗ на Украйна, през 2020 зърнената реколта в страната ще се понижи до 65 млн. тона от рекордните 75 млн. тона през 2019. Реколтата от пшеница ще бъде 23 млн. тона (28). Износът ще достигне 40 – 45 млн. тона (52 - 55).