Внесли сме по-малко плодове и зеленчуци, а сме изнесли повече за 2020

Вижте от кои плодове и зеленчуци внасяме по-малко

По предварителни данни на НСИ, през първото тримесечие на 2020 г. в страната са внесени 81,9 хил. тона пресни зеленчуци и 90,4 хил. тона пресни плодове, съответно с 1,9% и 0,9% повече в сравнение със същия период на 2019 г.
Сред основните зеленчуци, увеличение на вноса спрямо трите месеца на 2019 г. се наблюдава при картофите, доматите, краставиците, тиквите, морковите и пиперките – с между 2,2% и 12,3%. Същевременно, доставките на лукови зеленчуци, гъби и зеле се свиват в рамките на 3,3% - 16,4%. Близо 73% от общия внос на пресни плодове за първите три месеца на 2020 г. се формира от цитрусови плодове и банани - общо 65,6 хил. тона, което е с 6,1% повече на годишна база. Вносът на ябълки бележи спад от 20,6% в сравнение с аналогичния период на 2019 г., възлизайки на 15,5 хил. тона. Сред останалите плодове, внасяни в по-големи количества по това време на годината, доставките на круши нарастват с 62,9%, а тези на киви, ягоди и черупкови плодове с между 2,8% и 14,1%. През периода януари – март 2020 г. износът на пресни зеленчуци намалява с 11,3% на годишна база, до 11,5 хил. тона, а този на пресни плодове - с 10%, до 14,3 хил. тона. Понижението на общия износ на пресни зеленчуци се дължи главно на спад при реализацията на бобови зеленчуци с 3,1 хил. тона или 99,6% (поради липсата на експорт на грах). По-малко са и изнесените количества домати – с 6,6% и картофи – с 53,5%. От друга 9 страна, износът на зеле нараства със 79,2%, а този на пиперки и краставици – респективно с 10,5% и 23,5%. Регистрираният износ на пресни плодове по това време на годината представлява предимно реекспорт на продукти, които не са произведени в България. Само цитрусовите плодове формират около 90% от целия износ за първите три месеца на 2020 г., като количеството е с 6,7% по-малко на годишна база. Сравнявайки с аналогичния период на 2019 г., износът на ягоди, ябълки и черупкови плодове намалява в рамките на 3,6% - 28,8%, докато този на грозде се увеличава над два пъти и половина.