11 асоциации на производители в сектор "Плодове и зеленчуци" с предложение към МЗХГ

Публикуваме писмото отправено към министър Десислава Танева

 Изх. № 1 / 06.04.2020г.                                      До МЗХГ

                                                                         На вниманието на Министър  Десислава Танева

 

                                                                         Копие: зам. Министър Чавдар Маринов

Във връзка с писмо № 91-291/31.03.2020 на МЗХГ от доц. д-р Янко Иванов – зам. Министър, относно спешна информация за изготвяне на държавна помощ.

Помощта касае преработвателите, но какво са те без производителите на суровини, т.е. на плодове и зеленчуци. Ето защо ние – представителите на основните производители на плодове и зеленчуци предлагаме следния механизъм:

Mеханизъм за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци с активното участие на преработвателите на плодове и зеленчуци за сезон 2020г.

Начин на финансиране: държавно подпомагане за справяне с последиците от извънредното положение и насърчаване производството на български плодове и зеленчуци.

Краен получател на средствата от държавната помощ: производители на плодове и зеленчуци реализирали ги чрез български преработвателни предприятия.

Критерии, на които трябва да отговарят производителите на плодове и зеленчуци (ППЗ):

-         Да са регистрирани по ДДС.

-         Да са регистрирани в ДФЗ като земеделски производители.

-         Да нямат задължения към НАП, НОИ и ДФЗ в момента на кандидатстване.

-         Плодовете и зеленчуците да отговарят на минималните изисквания за количество и качество на преработвателите.                                                                                             

Подкрепяйки ППЗ по горните критерии ще се постигне следното:

  1. Изсветляване на сивата икономика в сектора.
  2. Легитимиране на устойчиви производители.
  3. Достигане на помощта до реалните производители.
  4. Осигуряване на преработвателите с количествени и по качества, асортимент и партидност еднородни обеми суровини.
  5. Надеждност на осигуряване на преработвателите с необходимите им суровини, защото те ще работят с най-добрите производители в България.

Плодовете и зеленчуците, които предлагаме за подкрепа са:

Зеленчуци: пипер, домати, корнишони, патладжан.

Плодове: ягоди, малини, праскови, кайсии, череши, вишни, сини сливи, ябълки.

Това са основните плодове и зеленчуци (по асортимент и обеми) изкупувани от българските производители.

   Механизъм за разпределяне на помощта:

  1. На базата на общата парична стойност по фактурите на българските производители на зеленчуци и плодове към преработватели без ДДС и без транспорт.

Пример: Ако помощта е 10 млн. лв., а всички български производители са фактурирали общо към преработвателните предприятия 50 000 000 лв произведени в България зеленчуци и плодове, то помощта за 1 лв нето ще бъде: 10 000 000 : 50 000 000 е равна на  0,20лв./ за всеки лев произведена и продадена на преработвателите продукция

Предложение към МЗХГ: да съдейства на преработвателните предприятия изкупили и преработили български зеленчуци и плодове за изкупуването на консервираните храни от държавен резерв, хранителна банка, социалното министерство и други държавни и общински структури.

Чрез министъра на земеделието предлагаме на Министерски Съвет мярката на правителството 60:40 да важи и за всички производители на непреработени зеленчуци и плодове.

Така ще се решат голама част от проблемите свързани с недостига на суровини българско производство за българските преработватели. Средствата ще достигат директно и лесно по цялата верига до производителите на плодове и зеленчуци, където е основният проблем – недостатъчно производство на български плодове и зеленчуци.

 

С уважение:

  1. Асоциация Български Пипер

       2. Национална Асоциация на Картофопроизводителите

       3. Съюз на Дунавските овощари

       4. Национална Асоциация на Оранжерийните производители

       5. Българска Асоциация на Малинопроизводителите и ягодоплодните

       6. Българска Асоциация Биопродукти

       7. Съюз на производителите на праскови

       8. Национален Съюз на градинарите в България

       9. Национална Биологична Асоциация

      10. Българска Асоциация на Производителите на Оранжерийна продукция

      11. Асоциация на Организациите на производителите в България

 

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар