МИГ Радомир-Земен стартира кампанията „ПОДКРЕПИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ“

Всички заинтересовани страни ще бъдат запознати с местния бизнес и продуктите, произведени на територията на двете общини

В подкрепа на местната икономика СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира инициатива за преодоляване на негативните последици вследствие разпространението на COVID-19. Кампанията ще се проведе под мотото „ПОДКРЕПИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ“. Инициативата е насочена към популяризиране на местните продукти и услуги и търсене на възможности за тяхната реализация.     

За целта МИГ-Радомир-Земен ще организира онлайн маркетингова кампания на своята страница във Facebook – „Подкрепи местната общност – Намери ни във Facebook – Купи местен продукт“. Чрез създаване на „мост“ между местния бизнес, потребителите и потенциалните партньори, за популяризиране на местните продукти и услуги ще бъдат идентифицирани както производителите, така и местния бизнес.

„По този начин ще запознаем всички заинтересовани страни с местния бизнес и продуктите, произведени на територията на двете общини. Искаме до дадем изява на иновативността и трудолюбието и да предизвикаме местната общност за ефективно пазаруване на стойностни продукти и услуги“, заявяват инициаторите.

Кампанията ще стартира на 02.06.2020 г. от 10:30 часа в офиса на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

миг