Най-много извънреден труд в Германия полагат в селското стопанство

Увеличаващата се липса на квалифицирана работна ръка води дотам, че работниците и служителите в Германия полагат все повече извънреден труд

Изчисленията на Федералната служба за статистика показват, че през 2018 година най-много допълнителни часове са изработени в селското стопанство – средно по 50 на седмица, въпреки че максимално разрешените са 48.
Друга причина за извънредния труд, освен липсата на обучен персонал, е доброто икономическо развитие в страната. В резултат мъжете в индустрията и преработвателния сектор са  работили средно малко над 40 часа на седмица. При жените в същия сектор седмичното работно време достига 39, а в селското стопанство – 45 часа.
Разликата между работното време на мъже и жени идва от там, че в повечето случаи жените работят на половин работен ден, за да се грижат за децата. Това означава, че техният дял извънреден труд е по-голям.
При заетите на непълен работен ден най-много работят служителите във финансовия сектор – 21 часа при мъжете и близо 23 часа за жените. Най-малко труд пък полагат мъжете, работещи като брокери на недвижими имоти, средно по 15 часа на седмица.
Броят на извънредните часове расте от няколко години и през 2018-а достига 2 милиарда. Докато през 2013 година германците са положили 808 милиона часа платен и 980 милиона часа неплатен извънреден труд, то пет години по-късно тези показатели са скочили на близо 1 милиард платени и неплатени часа.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар