Проучват пазара на земеделска земя в Русенско

На територията на областта респонденти ще бъдат 8 агенции за недвижими имоти

Териториалното статистическо бюро в Русе стартира ново изследване за пазара на земеделската земя и рентните плащания в селското стопанство.  Целта му е да бъде събрана хармонизирана статистическа информация в съответствие с изискванията на Общата методология на Евростат. На територията на областта респонденти ще бъдат 8 агенции за недвижими имоти, извършващи сделки със земеделска земя и 64 земеделски стопанства, предаде Дарик радио.

В рамките на изследването ще бъде осигурена информация за цените на земеделската земя и рентните плащания в селското стопанство през 2010, 2011 и 2012 година за пет основни категории земя по начин на трайно използване /ниви, естествени ливади, лозя, овощни градини, мери и пасища/ и по категории на почвено плодородие.

Информацията ще бъде събрана чрез електронен въпросник, който се изпраща на респондентите по електронна поща заедно с уведомително писмо и конкретни указания за попълване на данните. Резултатите от изследването ще бъдат представителни на регионално ниво /област, община /.