Със силен старт започва програмата на Международен панаир Пловдив за 2013-та

През тази година стартира инициатива за по-широко презентиране на българското животновъдство

Със силен старт започва  програмата на Международен панаир Пловдив за 2013 година.  Първата проява в нея -  Международната селскостопанска изложба „Агра“, се очертава като по-голяма от миналогодишната според заявките за участие, получени досега.

До момента ангажираните експозиционни площи са с 38% повече в сравнение със заявените до януари миналата година. Фирми от 16 държави вече се включиха в предстоящата  „Агра 2013“, която ще се проведе от 5 до 9 март в Международен панаир Пловдив, потвърдено е и официално участие от Гърция.

Повишеният интерес се дължи на факта, че „Агра“ стана най-авторитетният бизнес форум за селското стопанство в Югоизточна Европа, а всяка година в програмата се добавят нови елементи.

През 2012 г. бе поставено началото на  специализираната изложба за биологично растениевъдство и животновъдство „БиоАгра“. Партньори на второто издание ще бъдат повече български и международни асоциации, свързани с производството, преработката и маркетинга на органични храни.

През тази година Международен панаир Пловдив стартира инициатива за по-широко презентиране на българското животновъдство, за да се помогне на отрасъла по-бързо да преодолее  кризата и да се възползва от положителните пазарни тенденции. Идеята е на „Агра 2013“ да бъдат показани най-добрите български породи, модерни технологии и оборудване за животновъдни ферми.

Отново ще се проведе Конкурс за иновации, където в 6 категории се състезават  нови изделия и разработки в областта на селското стопанство, присъжда се и специална награда за български високотехнологичен продукт.

Представянето на агробизнеса като модерен и печеливш отрасъл привлича хиляди посетители специалисти от страната и чужбина. Миналата година те бяха близо 25 000, а 95% заявиха, че със сигурност ще дойдат и на „Агра 2013“.

Очаква се засилен интерес и към следващите големи прояви от календара на Международен панаир Пловдив – изложбите „Винария“, „Фудтех“, „Хорека Пловдив“, „Природа, Лов, Риболов“, заради  симптомите за излизане от кризата. „Компаниите вече са изпълнили своите антикризисни планове и сега търсят възможности  за развитие. Ние очакваме динамични фирми, ориентирани към нови пазари“, коментира главният директор на Международен панаир Пловдив Иван Соколов. Той припомни, че от  2011 г. националният изложбен център  осъществява програма, фокусирана върху маркетинговите интереси на фирмите, и тя  дава положителни резултати.