Биоземеделието - все по-предпочитано в Европа, пазарът за биопродукти расте

Обхвата на биологичното земеделие в Европа расте. Има един регион, в който над половината земеделска земя се обработва с методи за биологично производство. А за останалите - 13% от регионите са регистрирали по-малко от 1% от своята площ като биологична.
post-image

2020 ще бъде "година на растителното здраве"

„Да защитим растенията и да съхраним живота“. Под това мото ще премине 2020-та, обявена от Организацията по прехрана и земеделие към ООН за международна година на растителното здраве.
post-image

Златомир Ковачев, старши търговец на Каргил България ще презентира последните тенденции на местния пазар на зърнени и маслодайни култури по време на Зърнена Академия 2019 на 31 Октомври

Експертът ще изнесе лекция на тема: „Баланси и тенденции в производството и търговията на зърно и маслодайни култури в България“
post-image

Сухото време оказа влияние върху реколтата от захарно цвекло в ЕС

Производителите на захарно цвекло в Европа са притеснени, че комбинацията от сухо време, ниски цени и ограничения за употребата на пестициди ще се отрази негативно на производствените обеми.
post-image

Борба със замърсяването на почвите

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ е разработил почвената карта за територията на цялата страна