post-image

Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ) със становище по СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда, представен за обсъждане от МЗХГ

От Асоциацията изразяват несъгласие с някои аспекти на съдържанието, касаещи Консервационното земеделие и съпътстващи с него практики
post-image

Стопанство, устойчиво на суша

Агрономът Дейл Стриклър: Най-добрият начин да направим почвите си устойчиви на суша е да намалим обработките и да имаме колкото може повече растителни остатъци на повърхността