post-image

Биоземеделието - все по-предпочитано в Европа, пазарът за биопродукти расте

Обхвата на биологичното земеделие в Европа расте. Има един регион, в който над половината земеделска земя се обработва с методи за биологично производство. А за останалите - 13% от регионите са регистрирали по-малко от 1% от своята площ като биологична.