post-image

2020 ще бъде "година на растителното здраве"

„Да защитим растенията и да съхраним живота“. Под това мото ще премине 2020-та, обявена от Организацията по прехрана и земеделие към ООН за международна година на растителното здраве.