Браншовици искат да се финансира хранене с торове и напояване

Да се разшири обхвата на екологичната мярка 10 „Агроекология и климат“ предлагат 4 браншови организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. Градинарите ще настояват да бъдат включени нови дейности за директно подпомагане в новия програмен период от 2021 до 2027 година. Те искат да се финансират дейностите хранене с торове и прилагане на капково напояване. От Националния съюз на градинарите, Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, както и Съюза на дунавските и на силистренските овощари са представили предложението си пред експертите от Министерството на земеделието. Целта е с тези нови дейности да се преборят климатичните промени и да се подобри почвеното плодородие земеделската земя. Организациите настояват да се прецизира и подпомагането по някои направления, като финансирането за опазване на червеногушите гъски. Първоначалната реакция на експертите от агроведомството е положителна към тези предложения.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар