ENA - Европейската асоциация на производителите на декоративни растения проведе първото си Общо събрание онлайн

Кризата, причинена от пандемията на коронавирус, беше една от основните теми на срещата

 

Срещата се проведе на 02.07.2020г дистанционно, вместо членовете на организацията да се събират в Бавария , Германия, както предварително бе планирано. Поради сегашните обстоятелства с коронавируса, ЕNA отложи лятната среща за юли , 2021г.

Кризата, причинена от пандемията на коронавирус, беше една от основните теми на срещата. Г-н Хенк Райджмейкърс, Вицепрезидента, обясни на събранието непрекъснатото наблюдение на ефектите върху производството на декоративни растения, осъществено от членовете на ENA от март насам и взаймодействието с Европейската Kомисия. „ Сътрудничеството с международни организации като Areflh, Union Fleurs и Copa Cogeca за защита на зеления сектор, бяха един от малкото полезни странични ефекти от кризата, спомена г-н Райджмейкърс. Той насърчи държавите – членки на ENA да търсят финансова подкрепа на национално ниво от фонда от следващо поколение на ЕС на стойност 750 милиарда евро и привества допълнителните мерки от страна на ЕК за участие в промоционални програми, което може да бъде от полза за сектора на декоративните растения през 2021г. Вицепрезидента също предложи опита и знанието на ENA за всички нейни членове, за да ги координира или подпомага с промоционалните програми.

Президентът на ENA - Ян-Дитер Брунс ръководи анализа на пазарната ситуация във всяка от страните участващи в срещата: Белгия, България, Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Унгария, Холандия, Полша, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, САЩ и Великобритания. Въпреки че секторът имаше седмици или месеци в някои държави, които са били наистина в трудна ситуация, поради пълното или частично блокиране на бизнеса, делегатите потвърдиха, че ситуацията се подобрява. Президентът Брунс със своя непоколебим оптимизъм насърчи европейските разсадници да не се откажат в тези тежки времена, особено в страните с по-големи затруднения. Той посочи, че най-лошото от кризата, причинена от COVID-19, вече приключи и показа своята увереност, че през следващия сезон растително потребление ще се увеличи в повечето европейски страни.

Президентът показа своя ентусиазмъм с новата промоционална програма „Повече зелени градове за Европа“. Организациите членки на ENA от тринадесет държави ще участват и финансират трите години на  промоционалната кампания, ако са одобрени от CHAFEA (Европейската комисия). „ Това е много амбициозна програма, която следва да се осъществи в 13 страни от ЕС, правейки я с европейско значение и за европейските разсадници; съсредоточавайки се върху създаване на осъзнатост, че използването на зелени, декоративни растения в публичното градско пространство има много положителни ефекти върху аспекти като въздух, климат, природа, устойчивост и благополучие“, заяви г-н Брунс.Стратегията и дейностите на B2B са в продължение на настоящия промоционален проект „Зелени градове за устойчива Европа“, финансиран от CHAFEA, който ще  приключи през декември 2020 г. Президентът на ENA добави, че "целта на проектът е да се увеличат продажбите на декоративни растения в ЕС и програмата напълно да се обвърже с целите на Европейската Зелена сделка и Европейската стратегия за зелена инфраструктура. " Разговори по фитосанитарни проблеми, като например изменения в Регламента на ЕС за Xylella или допълнителните фитосанитарните изисквания, които Обединеното кралство изисква към растенията, внесени от ЕС, също заехазначително време на срещата и предизвикаха разгорещени дискусии. Мандатът на настоящия съвет на ENA изтича през тази година. Поради непредвидените обстоятелства, причинени от пандемията Covid-19, Съветът представи предложението да бъде преизбран и да бъдат проведени нови избори през лятото на 2021 г. в Германия. Общото събрание се съгласи за преизбирането на г-н Ян-Дитер Брунс за председател, г-н Хенк Рааймейкерс като заместник-председател и г-н Уили Де Нолф като касиер на  Европейската Асоциация за разсадниково производство. Въпреки че срещата беше проведена онлайн, президентът Брунс и вицепрезидентът Райджмейкърс бяха доволни от участието на членовете и се надяваха да може да се срещнат с всеки лично на следващото Общо събрание, за по-добро укрепване на връзките между европейските разсадници.