Малинопроизводителите ще обсъждат възможностите за финансиране и внедряване на иновации

Предстои петото издание на ежегодния форум-семинар на производителите на малини и ягодоплодни култури в България

В рамките на събитието ще се проведат срещи с представители на земеделското министерство, с научни и помощни звена в сектора, както и с производители. Акцент в обсъжданията ще бъде Новата обща селскостопанска политика и иновациите в бранша. По време на събитието ще се обсъдят няколко основни теми, които засягат сектора. Иновации, цифровизация, борба с вредителите, добри земеделски практики, противодействие на загубите от вредното влияние на климатичните промени и наболялата тема зафинансирането на сектора чрез национални програми и европейски средства.  На форума ще присъстват представители на научните и изследователски структури, свързани със сектор „Земеделие“, на Службата за съвети в земеделието и фирми, които предлагат вече адаптирани технологии. Специалистите ще обединят знанията си, за да направят анализ и разбор как може да се подобрят условията за отглеждане на ягодоплодни култури у нас. Тази година производителите претърпяха сериозни загуби. Първо от сланите, градушките, а после от засушаванията. Иновациите се оказват един от начините за справяне с риска от загуби. За Агро ТВ коментира Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните.

„Науката в другите страни работи и много усилено. Предлагат се ацетиленови оръдия за защита от градушки, те предлагат една много добра локална защита. Има специални газови калорифери, които предпазват от слани, обдухвайки дръвчетата в овощните градини, има също големи вентилатори с перки като ветрогенератори, те също създават циркулация в овощните градини. Има различни препарати на биооснова като овощарска вар и други, които предпазват от измръзване от късни пролетни слани. В тази насока има много нови и иновативни методи“

Все още много от тези иновации са скъпи и първоначалното им внедряване изисква солиден капитал. От бранша се надяват както на държавния бюджет, така и на общата селскостопанска политика. Божидар Петков обясни, че с въвеждане на иновации ще се намали риска от загуби, ще се повиши конкурентоспособността на сектора и ще се задържат сезонните работници в страната ни, защото ще имат по-добри условия на труд.

Събитието ще се проведе на 20-22 ноември в Курорт "Чифлика", Община Троян.
Програмата може да видите тук:

 Сряда 20 Ноември

след 14.00

Пристигане и настаняване на участниците в хотел „Балкан” курорт Чифлика Община Троян

15.00-15.20

16.00-18.00

Представяне на група от био-препарати за РЗ, био стимулатори и подобрители на почвата

Фирми Амитица, АгроБио, и други

18.00-19.00

Свободно време

19.00

Вечеря, приветствие на гостите и нови кандидат членове на Асоциацията от председателя на БАМ-Я Б.Петков

четвъртък21 Ноември

10.30

Откриване на Форума –

Министър Десислава Танева МЗХГ

Ролята на иновациите в селското стопанство и мястото им в новата ОСП

Основни акценти в подпомагане на сектора „плодове и зеленчуци” в новата ОСП. Обвързана подкрепа, иновации, преодоляване на вредните въздействия от климатичните промени

10.45-11.15

Кратка презентация относно възможностите за подпомагане на иновациите по програма 16.1 на ПРСР “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”

Представители на МЗХГ, ССА, Служба за съвети в земеделието и други

„Добри практики от демонстрационните дейности по мрежа 7 "Подобряване на ефективността на хранителните вещества в градинарството“ и по мрежа 9 „Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“на проект НЕФЕРТИТИ подходящи за малинопроизводството. Представяне на резултатите от кръстосани работни посещения в Германия и Франция по мрежите и от проведените демонстрации.

11.15-11.45

"Капацитет и изследвания на Агробиоинститут, ССА за иновативни приложения при ягодоплодните култури".

Лектор: Проф.Др.Иван Атанасов Директор на АБИ

11.45-12.15

Дискусия

12.15-13.00
"Цифровите технологии и производство на ягодоплодни култури - ръка за ръка, вече и в България"

Цифров иновационен хъб за земеделие - АгроХъб.БГ.

Лектор: Г-жа Светлана Боянова

Дискусии

13.00-14.30

Обяд

14.30-14.50

Иновативни методи за отглеждане на местни и екзотични ягодоплодни култури с потенциално стопанско значение за промишлено производство като:

Г-н Доц.Др.Диян Георгиев Директор-ПТЗЖ Троян

Иновации в биологичната растителна защита при малината. Намаляване или заместване на медните препарати.

Първи резултати от опит проведен в ИПЖЗ-Троян по проект RELACS".

Лектор: Николай Тихов фондация „Биоселена”

14.50-15.15

Нови сортове малини с висок генетичен потенциал отглеждани по иновативна технология са залог на устойчиви добиви и високи доходи в планински и необлагодетлствани региони.

Фирма БиоТрее Лектор:инж. Теодора Георгиева

15.15-15-30

Влияние на а-биотичните фактори породени от Глобалните климатични промени върху физиологията на ягодоплодните, симптоми и методи за тяхното преодоляване

Възможности за дигитално управление на процесите на поливане и хранене на ягодоплодните култури.

Лектор Проф. Андон Василев физиология на Растенията АУ Пловдив

15.30-15.45

Кафе пауза

15.45-16.10

Иновативни Системи за локална защита от градушки, слани и повишена слънчева радиация с помощта на засенчване, варосване, ацителенови оръдия за локална защита от градушки, защитни мрежи, навеси срещу проливен дъжд и оранжерии от лек тип

SORS, Polimeks, и други

16.10-16.30

Интегрирана растителна защита мерки за превенция и борба с икономически важни неприятели по ягодоплодните култури с намалено използване на химични средства. Иновативни системи за прогноза и сигнализация.

Лектор Проф Янко Димитров Ентомология - АУ Пловдив

16.30-17.00

Презентация на фирма РиоАгро лидер в Европа за доставка и сервиз на Американски малинокомбайни. Предстоящо откриване на специализиран Агроцентър за ягодоплодни в североизточна България. Лектор Свилен Милев

Система за частни консултантски услуги за региона

Симулативни технологични карти за създаване и отглеждане на малини и Ягодоплодни. Управление на разходите за РЗ и торове и оптимизиране на ръчният труд и механизираните разходи. Лектор: инж.агр. Грета Илиева

17.00-17.20

Разни

БожидарПетков„Роялата на иновациите в производството на ягодоплодни култури в условията на конкурентна среда и Глобални климатични промени”.

Различни иновативни методи за преодоляване на вредното въздействие на климатичните промени върху ягодоплодните култури

Презентации на чуждестранни и български фирми за използване на препарати за растителна защита при ягодоплодните култури като програма.

Ф-ми за производство ин-витро посадъчен материал растения от ягодоплодни култури

роботи за бране на ягоди

Въздеиствие на калция върху добива и качеството на ягодоплодните

Австрийска фирма Панамин и немска Шнеидер

17:20-18.00

Полиетиленови оранжерии за ягодоплодни култури и локални покриви срещу градушки, слани, слънчево засенчване,проливни дъждове

19:30

Тържествена вечеря с програма

Петък 22 Ноември

10.00-10.30

Кратко обобщение на резултатите от изминалата 2019 год в направлението Ягодоплодни Божидар Петков - БАМ-Я

Петър Петров - Управител на ХБДМ гр Лозница

Основни приоритети за сезон 2020 година в индустриалното производство и машинното прибиране на малини.

10:30-11.00

Заседание на членовете на УС на Асоциацията

11.00-12.00

Освобождаване на Хотелските стаи

 

 

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.