От ВМРО очакват дебат за данъка за земята през септември

61 физически и юридически лица притежават 4,1 млн. дка земя

Дебатът за данъка върху земеделската земя е закъснял поне с десет години. Това коментираха от ВМРО по повод предложението им за данък за едрите собственици и регулиране и облагане на рентите над определени нива. Предложението за облагане на собствениците на над 20 000 дка земя вече е посочено за дебат от ВМРО. Според тях това е размерът на землището на едно село и хората, притежаващи такъв обем земя, трябва да бъдат облагани поне в рамките на десет процента от доходността си.  

Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО:

„Още преди влизането на България в Европейския съюз земята започна да се окрупнява. Не става дума да облагаме земеделски производители, а само едри земеделски собственици, които имат над 20 000 дка земя. Те в голямата си част ползват купуването на земеделска земя като дългосрочна инвестиция. Земята си повишава стойността, носи доходност. Според над тези собственици трябва да бъдат съпричастни с проблемите на обществото и при условие, че са изключително богати хора да обложени.”

На базата на различните категории земи депутатите предлагат това да бъде местен данък в различни ставки според категорията земя. А размерът на ставката ще решават общинските съвети.

Искрен Веселинов, заместник-председател на ВМРО:

„Когато предложихме маржа от 1 лв. до 10 лв. ние имаме предвид масовият размер на рентите у нас, който е 100 лв. Само в един район са по-високи, в Добруджа. Идеята е данъкът да бъде 10% от рентата, която се получава. Към момента няма ясни уговорки за непременна подкрепа. Говорил съм с бившия министър на финансите, той подкрепяше това предложение, както и Сдружението на общините и министър Десислава Танева в предишното и качество, на председател на Комисията по земеделие и храни към НС. Смятаме, че това ще забави процесите на окрупняване. Защото това е предмет на една спекулативна сделка с цел печалба не от земеделие, а от цената на земята. Това е и една допълнителна възможност за малките общини да развиват местната общност, разчитайки на тези приходи. Основния случай на тези собственици за юридически лица, холдинги, която те в много от случаите не обработват. Между 20-30 000 дка имат 8 физически лица и 20 юридически; между 30-50 000 дка притежават 5 физически и 6 юридически лица; между 50-100 000 дка имат 12 юридически лица; между 100-200 000 дка имат две физически и три юридически лица; между 200-300 000 дка имат пет юридически лица; едно юридическо лице има над 632 000 дка.”

През август се очакват становищата на всички заинтересовани страни, включително на браншовите асоциации и ресорните министерства. От ВМРО очакват реалният дебат да започне от септември.