Подпомагане за складиране на плодове и зеленчуци

Парите обаче са недостатъчни, алармират от Съюза на дунавските овощари

Държавната помощ за съхранение на плодове и заленчуци се увеличава с допълнителни 15 милиона лева от земеделското министерство до 2021 година. Парите обаче са недостатъчни, алармират от Съюза на дунавските овощари. Постигането на конкурентоспособност на сектора зависи от реформа на няколко закона и от промяната на мисленето на самите земеделци, коментират браншовиците. Първоначално одобрената от Европейската комисия държавна помощ за съхранение на продукцията в сектор плодове и зеленчуци беше около 7 милиона лева до 2020 година.

В средата на юни тази година, когато имаше прием по схемата, са подадени 55 проекта, които надвишават първоначалния бюджет, обясняват от асоциацията. Въпреки увеличаването на помощта за бранша, подпомагането остава недостатъчно, твърдят от сектора. Постигането на конкурентоспособност зависи и от създаване на единни организации на производителите, oбясняват от Съюза на дунавските овощари. В момента се работи и върху разширяване на тази схема с идеята в нея да се включи и финансиране за защита на продукцията от неблагоприятни климатични условия.