Учени създадоха нов пролетен сорт ечемик с предимствата на зимен сорт

проф. д-р Дарина Вълчева, селекционер в Институт по земеделие, Карнобат

Научните работници там се стремят да задоволят търсенето, като създават селекции, устойчиви на климатичните промени

Научните звена в страната ни, които са в пряк контакт с бизнеса, знаят какви са необходимостите на бранша и работят в посока на задоволяване търсенето на сортове с определени показатели. Проф. д-р Дарина Вълчева е селекционер в Института по земеделие в Карнобат и е част от екипа, разработил новия сорт:
"Това е едно голямо предизвикателство за земеделското производство, тъй като успяхме да направим пролетен сорт ечемик, който да има добивите на зимните сортове. По принцип зимните са по-високо добивни. А ние създадохме пролетен сорт с толкова висока продуктивност като при зимен сорт. Наред с това новият сорт е много сухоустойчив и има много високо качество на зърното."
17,5 % е съдържанието на протеин в зърното с което се похвалиха от Института по земеделие в Карнобат. Това го определя като сорт с висока хранителна стойност. Миналата година е използван експериментално и е дал добиви от 585 кг на декар. Професор Вълчева добави:

"Това е първият сорт на института, пролетен ечемик. До сега нашата селекция е била насочена към създаване на зимни и зимно-пролетни сортове, които обаче се сеят до края на февруари. Всъщност точно в типично пролетните срокове на сеитба ние не можем да отговорим на земеделските производители."
Научният работник обясни, че в Института работят основно върху сортове, устойчиви на абиотичен стрес, свързан с климатичните промени. Той е породен от засушаванията, липсата на сняг и силното слънчево греене през лятото. Прогнози на експерти показват, че сортовете, които ще се използват за бъдеще, са адаптивни именно към тези промени.