Въздействие на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве

Добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци

На 11.06.2020 г. (четвъртък) ще бъде организиран уебинар на тема „Въздействие на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве. Добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци“. Събитието е отворено за представители на всички заинтересовани страни в областта на земеделието.

Уебинарът се организира от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ). Лектор на събитието ще бъде доц. д-р Маргарита Николова – дългогодишен  университетски преподавател с богата научна дейност в областта на агрохимията, хранене  и торене на земеделските култури, баланс на хранителните елементи, добри земеделски практики, проблеми на торенето в българското земеделие, екологични проблеми, както и системи и модели за препоръки за торене на земеделски и енергийни култури.

Основните теми, които ще бъдат представени на уебинара са:

  • Управление на храненето на зеленчуковите култури за производство на функционална (здравословна) продукция;
  • Роля на калия и магнезия за формиране на ценни хранителни съставки и за преодоляване на стресови ситуации;
  • Добри практики и новости в прилагането на калиеви и магнезиеви торове за увеличаване  съдържанието   на   здравословни   съставки   в   зеленчуковите  култури (ефективност, избор на подходяща форма на торовете, оптимални норми и срокове на торене);
  • Диагностика на храненето с калий и магнезий;
  • Визуални признаци на дефицит на калий и магнезий при зеленчукови култури;

 

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“. Проектът Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации “ (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) - Франция. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu.

Главни цели на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“ са да се подобри ефективността на хранителните вещества и качеството на продукцията в градинарството; да се придобият нови знания в областта на храненето и да обменят добри практики и технологични решения и да се сведат до минимум емисиите на вредни газове и да се практикува щадящо околната среда производство.

Хъб България на мрежа № 7 е група за взаимно споделяне на иновации, технологии и най- добри практики за хранене на растенията, с цел повишаване на ефективността на използването на хранителни вещества и опазване на околната среда. Той се изгражда на национално ниво, като са включени земеделски производители от различни части на страната и от различни сектори на производство на плодове и зеленчуци. В него участват фермери, съветници, изследователи и научни работници от секторите овощарство и зеленчукопроизводство, сдружения на земеделски производители, неправителствени организации и участници при формирането на политиките в тази област.

В хъба се планира да се наблюдават експерименти в изследователските институти и демонстрационни ферми относно торенето на плодовете и зеленчуците. Ще бъдат организирани и демонстрационни събития, на които ще бъдат поканени фермери, съветници, изследователи и научни работници за видят резултатите. Не само ще се демонстрират нови практики, но и ще се провеждат теоретични лекции, чрез които да се получи по-добро разбиране на основните принципи на усвояване на хранителните вещества. Всички тези събития ще дадат възможност на земеделските производители и другите участници да споделят знания и опит.

Програма на събитието можете да видите в рубрика Предстоящо