Земеделците във Франция са в криза заради сушата

За засегнатите култури обезщетение се изплаща само на застрахованите земеделски стопани

Сушата и високите температури във Франция повлияха негативно на реколтата от царевица, захарно цвекло и картофи. Засегнатите стопанства са 440 хиляди. Застрахователите отчитат, че годишните разходи за обезщетения заради сушата непрекъснато се увеличават, като тази година са достигнали 900 милиона евро.

През 2019 сушата във Франция доведе до нарушение на сеитбооборота. Освен това създаде напрежение по оношение на преговорите за новата Обща селскостопанска политика на ЕС. Според информация на основния френски профсъюз на земеделието 14 000 стопанства от 440 000 са подали заявления за обезщетение, заради силната горещина и липсата на дъжд. Поразените насаждения доведоха до загуба на приходи, особено за летните култури, като царевица, захарно цвекло, картофи, като най-силно засегнати са пасищата. Зимните култури като пшеница, ечемик и рапица се справят доста добре по отношение на обемите, но цените на международния пазар са сравнително ниски.

За засегнатите култури обезщетение се изплаща само за застрахованите земеделски стопани, затова много фермери ще останат без подпомагане. Френската застрахователна федерация оцени селскостопанските загуби на 80 милиона евро. Щетите са особено големи в някои части на страната – Централна и Североизточна Франция. Френското земеделско министерство реши да облекчи земеделците като авансира изплащането на субсидиите до октомври и ги освободи от някои данъци. Френското правителство разреши и спирането на някои мерки за борба с изменението на климата, което доведе до дебати в ЕК. Някои от тези практики, заложени в ОСП, са земеделските стопани да оставят 15% от земята си без насаждения всяка година, така че да могат да се използват като угар. Това позволява по-доброто усвояване на вода и въглероден диоксид. Тази година обаче екопрактиката ще бъде пренебрегната.