100-процентова растителна защита с Дюпон

На БАТА АГРО 2017 компанията представи своите топ продукти

В житни култури фирма Дюпон предлага на фермерите сигурни решения за техните полета с хербицида Гранстар Супер, в комбинация с най-добри продукта от фунгицидната група: Кредо, Аканто и Аканто Плюс и Талиус.

Топ продуктът Кредо 600 СК, комбинация от две активни вещества, действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, без аналог на пазара на фунгицидите у нас. Прилага се в доза е 150 мл, като се  препоръчва както за първо, така и за второ  фунгицидно пръскане.

При царевицата фирма Дюпон също предлага ефикасни решения в лицето на няколко продукта в хербицидната група: Принципал- чист балурицид за справяне с житни плевели, основно коренищни, както и два от много добрите фунгициди за смесено заплевеляване- Принципал Плюс 66,5 ВГ и съвсем новият продукт, който от тази годзина е на пазара- Ариго ВГ.

Принципал Плюс е комплекс от три активни вещества. Прилага се до 6-ти лист на културата, в доза 44 гр., задължително с прилепител Тренд 90. Ариго също е за смесен тип заплевеляване. Разликата му с Принципал Плюс е в съставката мезотрион, която позволява влизане в културата до 8-ми лист. Дозата е 33 гр., отново с прилепител Тренд 90.

Фирма Дюпон е единствената на пазара, която пуска и инсектицид в царевица, срещу царевичния стъблопробивач и памуковата нощенка, които могат да компрометират добива до 30%. Продуктът е Кораген 20 СК, който е с контактно и стомашно действие.