post-image

Опазване на зеленото богатство

Стиковането на различните мероприятия е довело до намаляването на бракониерската сеч в горите около селищата