Азотна ефективност в земеделието

Идеята на проекта идва от специфичните нужди на земеделската практика за разработване на иновативни концепции за сеитбообращение и торене

Целта на един от одобрените иновативни проекти в Германия е да бъдат идентифицирани и демонстрирани мерките, които допринасят за намаляване на загубата на хранителни вещества при отглеждането на зърнени култури. Основният фокус на проекта е върху влиянието на сеитбооборота върху азотния трансфер между културите, какъвто е случаят с адаптираното азотно торене.

Идеята на проекта идва от специфичните нужди на земеделската практика за разработване на иновативни концепции за сеитбообращение и торене при конвенционалното земеделие в променливи условия. Очаква се тази инициатива да допринесе съществено за по-устойчиво и ефективно използване на ресурсите в селското стопанство. В рамките на проекта на регионален принцип ще бъдат разработени препоръки за действие на земеделските производители в областта Шлезвиг-Холщайн, които да показват как бобовите култури могат да бъдат интегрирани в сеитбооборота, за да бъдат намалени загубите на азот и да бъдат оптимизирани препоръките за торене.
От комбинация от сравнените различни модели на сеитбообращение и отчитайки препоръките за торене на обработваемите земи в района на Шлезвиг-Холщайн, базирани на практически опити, ще бъде изработен наръчник със съвети за подобряване на азотната ефективност в земеделието.

За иновативния проект на оперативната група "Азотна ефективност при полските култури“ особено обещаващ изглежда комбинираният подход от вътрешностопански изследователски опити (On-farm research) и класическите полеви опити. Вътрешностопанските изследователски опити се провеждат в практически условия, за да се провери практичността на насоките за торене при пшеницата, отчитайки особеностите на околната среда и сеитбообръщението в района на Шлезвиг-Холщайн. За да се направи това, тестовете се провеждат в оперативните зони, където преди това е прилагана препоръчана система за обработка на земята. В тези изследователски дейности фермите се подпомагат от Земеделската Камара в Германия и от Университета Christian-Albrechts.

С цел запазване и затвърждаване на знанията, тестове на системите за сеитбообращение се извършват и в трите природни региона на Шлезвиг-Холщайн. За научните изследвания в Източните възвишения се използва фермата Hochschulen на Университета Christian-Albrechts. В района на градовете Маршес и Геест се използва земя в близост до експерименталните обекти на Земеделската Камара. Изпитванията на системите за сеитбообращение са проектирани като полеви опити, за да се осигури поглед върху възможно най-широк набор от прилагани мерки и похвати в производството. Пробите включват общо 13 различни култури, в т.ч. и междинни култури в 10 различни плана за сеитбообръщение и по този начин се обхваща почти цялата гама на земеделското производство на района на Шлезвиг-Холщайн. Водещ партньор в оперативната група е Земеделската Камара в Шлезвиг-Холщайн.

Материалът е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“

За кампанията
Информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“ е инициатива на Института за агростратегии и иновации, която показва как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство. Като част от кампанията се предоставя информация и за най-актуалното от случващото се във връзка с подкрепата за иновациите и иновативните оперативни групи.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.