Министърът на земеделието Мехмед Дикме отмени заповедта за забрана на вноса на говеждо от щат Вашингтон

 

Министърът на земеделието Мехмед Дикме отмени заповедта за забрана на вноса на говеждо от щат Вашингтон.

В информация до Министерството на земеделието Международното бюро по епизоотии посочва, че заболялото в САЩ животно е с канадски произход.

На 29 декември миналата година министър Дикме забрани вноса от американския щат на живи говеда, месо, месни продукти и субпродукти от тях, фуражи, фуражни добавки и биоконцентрати, съдържащи протеин от бозайници и птици и преработени животински протеини (с изключение на мляко и млечни произведения и желатин, добит от кожи).

Заповедта ще влезе в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник"./МЗГ

AGRO.BG