МЗХ подготви Програма за ограничаване на замърсяването с нитрати

Периодът за прилагането й е от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2014 г.

От началото на тази година влезе в сила Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. Периодът за прилагането й е от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2014 г. Програмата е задължителна за всички земеделски стопани от всички нитратно уязвими зони на територията на страната.

Общите мерки при употреба на азотосъдържащи торове включват органичните и минералните торове, които следва да се разпределят равномерно върху почвата със специализирана техника и да се заорават непосредствено след разпръскването. Не е допустимо внасянето на пресен оборски тор.  Твърдият тор да се съхранява при обикновени условия най-малко 6 месеца, а течният оборски тор да се съхранява поне 4 месеца преди внасянето им в почвата.

За да се избегне риска от излишък от нитрати в растенията и почвата, количеството внесени азотни съединения от органичен тор при всички култури през годината не трябва да надвишава 17 кг азот на декар. Нормите за торене с азот се определят след извършване на агрохимичен анализ на почвата.

Мерките предвиждат да не се допуска замърсяване на околната среда при товарене, транспорт и употреба на органични торове. Течният оборски тор да се транспортира в затворени цистерни, а твърдият оборски тор да се транспортира и товари по начин, който не замърсява околната среда – за целта може да се използва специализирани техники за товарене и транспорт.

В програмата влизат също и мерки за съхранение, както на оборски тор и силажи, така и на минерални торове.

Цялата програма можете да намерите тук

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.