Нова информационна система носи надежда за подобряване състоянието на почвите в Македония

Общото събрание на ООН определи 2015 за Международна година на почвите

Събираните в продължение на десетилетия архивирани изследвания за почвите, сега са превърнати в точна и актуална, както и напълно функционираща информационна система, базирана на най-съвременни цифрови технологии за картографиране на почвите. Новата македонска информационна система за почвите или "Масис" - официално представена преди няколко дни - е разработена с подкрепата на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) и Глобалното партньорство за почвата.

Почвите са ценен ресурс в тази страна, но изменението на климата и други заплахи - включително увреждащите човешки дейности - са довели до тяхното деградиране, при това с обезпокоителни темпове. Без точна информационна база, като например информация за почвените системи, бившата югославска република Македония не е имала систематичен начин за вземане на решения за насърчаване на устойчивото управление на почвите, или за наблюдение на почвените условия и функции във времето. Тъй като е необходима информация за устойчивото управление на почвите, липсата на такива знания е довела до застой в развитието на селското стопанство.

"До създаването на „Масис“, нямахме никаква представа за пространственото разпределение на един от нашите най-ценни ресурси, или за неговите възможности и ограничения", каза Роналд Варгас, техническият ръководител на проекта от ФАО. "Липсата на информация е повлияла негативно върху способността да се приложи правилно агроекологично зониране, да се знае коя почва е подходяща за съответната култура, както и за прилагане на добри практики за опазване на почвените ресурси и тяхното добро състояние и плодородие."

Стартирането на „Масис“ отне малко повече от две години и разработването на системата премина през четири фази. По време на първата фаза беше извършено съставяне, оценяване и систематизиране на над 100 съществуващи отпечатани почвени карти, които съдържат информация за над 80% от територията на страната, както и стари данни за около 15 000 почвени профила. Липсващите 20 процента бяха допълнени с ускорено проучване за почвите.

След това, данните бяха използвани, за да се разработи пространствена географска база данни в рамките на „Масис“, което доведе до създаването на национална карта на почвите, в съответствие с двата европейски и световни стандарта – това е втората фаза на проекта.

Третата фаза е създаването на почвени карти на имотите, като беше използван най-съвременният подход Mapping Digital Soil. Също така, бяха направени оценки за ерозията на почвите и тяхната годност. Инсталирането на „Масис“ на уеб Географска информационна система (WebGIS) е завършено през последната фаза на проекта. По време на тази фаза, всички данни и информация са консолидирани в Македонска информационна система за почвите и е тя направена публично достояние в Интернет.

„Масис“ се очаква да играе важна роля в процеса на вземане на решения на национално и местно ниво, в провежданите политики в такива области като планиране на земеползването, оценка на годността на земята, плодородие на почвите, деградация на почвата, адаптиране към изменението на климата, екологични услуги и прилагане на новите глобални цели на устойчивото развитие. „Масис“ ще позволи също така, да се следи състоянието на почвите и да се види как човешките интервенции, като например промени в земеползването и изменението на климата, могат да ги засегнат.

"Тъй като „Масис“ е динамична система, непрекъснато могат да се добавят нови данни ", заявява Варгас. "Системата ще служи като референтен център за съхранение на информация и обработка на данни за почвата, за да се усвои умението за наблюдение на състоянието на почвените ресурси в страната. Поради това, аз очаквам с нетърпение не само старта, но и да видим как хората в страната и самите почви ще реагират за години напред. "

Общото събрание на ООН определи 2015 за Международна година на почвите, като ФАО ще играе водеща роля в насочването на общественото внимание към почвите като важен ресурс за световната продоволствена сигурност.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.