При слънчогледа Косад Семанс отново ще предложи имитолерантни хибриди

И двете родителски линии са резистентни към Imazamox

При слънчогледа Косад Семанс отново ще предложи имитолерантни хибриди, при които и двете родителски линии – и бащинската, и майчината са резистентни към Imazamox. Това категорично намалява стреса на растенията след третирането им, а оттам рефлектира и в добива.

Предимствата на слънчогледите на френската компания са: ниски и набити растения с голяма листна маса, устойчиви на засушаване, не полягат, с висок добивен потенциал, добре оформени и озърнени пити и толерантни към болести.

Освен познатите шампиони в добивите в цяла България – средно ранните хибриди Имерия (линоленов, късен цъфтеж), Фушия (линоленов, средно ранен цъфтеж) и Кларика (високо олеинов, ранен цъфтеж), за новия производствен сезон Косад ще лансира на пазара и новият имитолерантен хибрид Хималия. Хималия е средно късен, линоленов слънчоглед с късен цъфтеж. Неговата вегетация и хабитус на растенията се доближават до тези на Имерия. Разликата е в големината на питата. Хималия е с по-дребна пита, но по-едри зърна. За получаване на оптимални резултати специалистите на компанията препоръчват по-гъста сеитба.  През 2013 г. на опитни полета изведени в цялата страна, Хималия отчита добри, но почти изравнени с останалите ими-хибриди резултати, тъй като при извеждането на опитите не е използвана препоръката за по-гъста сеитба.

Успехът през 2013 г. в цифри

Кларика – 332 кг/дка, Фушия – 322 кг/дка, Хималия – 313 кг/дка, Имерия – 312 кг/дка.

                     new_picture_12_366

За стопанствата, където е допустима технологията на отглеждане на конвенционални слънчогледи, Косад Семанс ще предложи добре познатия хибрид Далия. През 2013 г. от него са отчетени задоволителните осреднени резултати от 320 кг/дка. Най-високи са добивите, отчетени в районите Плевен и Силистра (410 - 417 кг/дка).

В Южна България е регистриран среден добив от 298 кг/дка.  Ново предложение е хибрида Дърбан, който се представя повече от отлично на всички полета, а през 2013 г. отчете своя рекорден добив от 482 кг/дка (опит изведен от ЕТ Хелга в Горна Митрополия, обл. Плевен при неполивни условия).