Растителна защита без граници

Бизнес среща събра фирми от България и Македония

Мащабен форум събра български и македонски фирми от сектор земеделие.
В бизнес срещата, която се проведе в рамките на два дни в македонския град Струмица, се включиха производители, търговци и консултанти за растителна защита.

Инициатор и съорганизатор на събитието беше управителят на фирма Амитица Здравка Смиленова, която откри форума. С видеообръщение на тема "Новите правила ма ЕС  за биологично земеделие" в срещата се включи Момчил Неков, член на комисията по Земеделие и развитие на селските райони към ЕП. Форумът предложи наситена програма.

Гост лектори от Белгия и Франция представиха френски продукти за растителна защита с акцент върху предназначението на сярата за растенията.

Друг фокус беше поставен върху полезните микроорганизми и тяхната роля за почвеното здраве.
Представени бяха и въглеродни торове на италианска фирма, както и нова генерация фунгициди.

Автор: Валери Станев