Редиго Про – СЪЗДАДЕН ДА УСПЯВА!

Професионалистът срещу фузарийно кореново гниене при житни култури

Грижата за житните култури трябва да започне още през есента, преди засяване на 33333333333333_251семената, определени за посев. Заготовката на семената, правилният избор на продукт и процесът по обеззаразяване на семената са най-важните стъпки за осигуряване чист старт на растенията от болести и неприятели.

Подборът на продукт трябва да бъде съобразен с условията на настоящата година, както и с фитосанитарното състояние на растенията, използвани за посевен материал. На много места в страната тази година станахме свидетели на масово нападение от Fusarium spp. по класовете. Климатичните условия до голяма степен позволиха патогенът да се развие и намножи в пшеничените полета. Щетите, нанесени от този патоген, могат да доведат да значителни последици.

Увреждането на семената вследствие от инфекция с Fusarium spp. води до:

  • Отрицателно въздействие върху добива
  • Намаляване кълняемостта на семената
  • Намаляване хлебопекарните качества на зърното
  • Повреждане върха на нарастване
  • Заразените растения имат по-слабо развита коренова система

Байер е лидер в решенията при продуктите за третиране на семена. С повече от 100 години иновации в тази сфера и тази година Байер предлага на пазара нов и изключителен сам по себе си продукт - Редиго Про – професионалистът срещу фузарийно кореново гниене. Редиго Про е системен фунгицид, който унищожава спорите на патогените, пренасяни по семенната обвивка и вътре в семената. Редиго Про е комбинация от две активни вещества – протиоконазол и тебуконазол. Високата концентрация на активните вещества го прави единствения продукт на пазара с изключителен контрол на фузарийно кореново гниене. Добрата синергия на двете активни вещества дава много добър контрол и на всички по-важни семеннопреносими и почвени фитопатогени: праховита главня, твърда главня, снежна плесен при пшеницата и пълен спектър на болестите при ечемика.  

Спектър на действие на Редиго Про:
55555555555555_629


РЕДИГО ПРО – Професионалистът срещу Fusarium spp.
444444444444444_510


Редиго Про има отлично действие дори и при променящи се климатични условия.

За да си осигурите най-висок стандарт за ефективност срещу болести, пренасяни със семената и патогени в почвата, заложете на Редиго Про!