Торовете Лебозол помагат на посевите да са здрави

Компанията събра земеделци в с. Царевец

Открит полски ден в с. Царевец показа на земеделците ползите от използване на листните торове Лебозол.

Тотал Кер освен за листно приложение се препоръчва и за третиране на семена. Целта е по-добър старт на есенниците, по-добра кълняемост, изравнен посев и добро презимуване. Февруари месец пшеницата е била недобре развита поради лошите климатични условия. Като противодействие на стреса е прибегнатото отново към Тотал Кер - 300 мл/дка, поради богатото му съдържание на микро- и макроелементи, като идеята е съдържащият се в него фосфор да засили възела на братене. Преди изкласяване препоръката е използването на новия продукт на компанията - Нитро Микс, в доза 200 мл/дка.

В момента пшеницата е задържала флаговия лист зелен, класът е добре озърнен и е в много добро състояние. Изводът е: торовете Лебозол са допринесли за доброто състояние на посева.

При царевицата във фаза 6-ти лист е приложен Нитро микс 200 мл/дка с цел задоволяване нуждите на културата от цинк и манган. Съдържащият се Аминозол в Нитро Микс помогнал на царевицата да излезе от стреса и да формира добър добив.

При слънчоглед класика в начални фази на развитие на културата е Аминозол 100 мл/дка с антистрес действие, спасител във всякакви ситуации. Във фаза бутонизация се прилага Лебозол Бор - 150 г активно вещество на литър, 200 мл/дка.

Лебозол предлага Микс за маслодайни и Микс за зърнено-житни култури - широка палитра от торове, които да задоволят нуждите на всяка една култура във всеки един момент от нейното развитие.

 
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар