Торовете Лебозол влияят върху качеството и количеството на продукцията

Земеделският производител Серафим Цачев залага на немското качество

След подхранване на пшеницата в края на февруари и на март с амониев нитрат, във фаза вретенене Лебозол влиза в производствените площи на Серафим Цачев с продукта Квадро Макс.

Квадро Макс е коктейл от мед, манган, цинк и сяра. Цинкът отговаря за формиране на добива, сярата благоприятства храненето с азот, а медта подсигурява доброто опрашване. Манганът въздейства на метаболитните процеси и синтеза на протеини. Дозата на приложение е 200 мл/дка.

Площта с пшеница в с. Меден Сбор е засята предимно с френска селекция сортове. Очакванията са да има покачване на добива. Продуктите на Лебозол доказано влияят върху качеството и добива при всички земеделски култури, подчерта търговският представител Валентина Петрова. Тя препоръчва на производителите да се обръщат към специалистите на компанията, защото всяко поле има специфични изисквания. А Лебозол има решения за всеки един проблем на полето.

 
Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар