В БОРБА СРЕЩУ БАЛУРА В ЦАРЕВИЦА – ЕКИП® ИЛИ НИКОСУЛФУРОН ???

  • Екип® притежава отлично балурицидно действие и контролира широк спектър едногодишни житни и широколистни плевели.
  • Безопасност. Освен с ефикасност Екип® се отличава и с високо ниво на селективност към царевицата. Това се дължи на антидотната технология, вградена в Екип®.
  • Антидотът и активното вещество са свързани на молекулно ниво и проникват и работят заедно в царевицата.   Това позволява, дори при припокриване с Екип® на една и съща площ погрешка, да няма негативен ефект върху културното растение.
  • Бързина на поемане. Екип® се поема на 90% за два часа.

 

Сравнение на растения, третирани с Екип® спрямо Никосулфурон

Bayer

Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка

   
Bayer

Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка

Bayer
   
Bayer

Bayer

Коренищен балур, третиран с Екип 250 мл/дка

 
Bayer

Коренищен балур, третиран с никосулфурон 125 мл/дка

 

САМО СЕГА МОЖЕТЕ ДА СИ ОСИГУРИТЕ БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ НА БАЛУР В ЦАРЕВИЦА НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

 ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА НА ЕКИП® ДО 10.07.2020Г.

 

Ekip

За повече информация посетете нашия сайт www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители https://www.cropscience.bayer.bg/bg-BG/Consultation.aspx.

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар