В оранжерии и градински центрове са установявани 4 вида карантинни вредители

През 2009 година са инспектирани 267 производствени и търговски обекти

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов направи проверка на борса за цветя в столичния квартал „Младост”. През 2009 г. общо девет партиди с цветя са спрени на българската граница с Македония, Сърбия и Турция заради липсващи документи и съдържание на почва, която не е била придружена с необходимите документи. Цветята са унищожени, заяви министър Найденов.

Националната служба за растителна защита (НСРЗ) осъществява контрол не само по границите, но и на българските производители. В оранжерии и градински центрове са установявани 4 вида карантинни вредители, за които са взети мерки за недопускане на разпространението им, каза директорът на службата Антон Величков. НСРЗ предпазва външните граници на ЕС на Турция, Сърбия и Македония от карантинни вредители – гъсеници, пеперуди, листни въшки и др.

Цветята в търговската мрежа влизат в България основно от ГКПП „Капитан Андреево” и от автогара „София". Според министър Найденов обикновено се говори за ветеринарния контрол по границите, но не маловажен е и фитосанитарният, тъй като и той трябва да бъде гарантиран на територията на ЕС. Когато цветята пристигат от трети страни, е важно те да имат документи за произход, защото има вероятност да бъдат обработени с вещества, които по косен начин да повлияят на хората с алергии например, обясни той.

Вносът на цветни и декоративни видове през 2009 година е осъществен основно през два ГКПП-та – Аерогара София и Капитан Андреево и само три епизодични вноса през ГКПП Калотина.Характеризира се основно от рязан цвят от Турция, Еквадор, Израел, ЮАР, Тайланд и Кения. Значително по-малък е броят на внесените партиди разсади, луковици от Израел, Кения, Етиопия и Турция. Специфика има в това, че вноса на регулирани видове през ГКПП – Капитан Андреево е основно рязан цвят карамфил -Dianthus carryophilus за ЕС, а през Аерогара – София – посадъчен материал за България.

През 2009 г. са внесени и проверени общо 1 669 партиди, от които 1 101 партиди рязан цвят и 568 партиди луковици, рязан цвят, саксийни растения и разсади с произход трети страни. Основният доставчик на рязан цвят е Турция с над 123 милиона броя рязан цвят карамфил, от който 1/7-ма част е предназначен за България. Останалите 6/7-ми са предназначени за Европейският съюз.

През ГКПП Капитан Андреево са внесени 735 партиди растения и рязан цвят от Турция със 123 млн. броя. От тях 188 партиди рязан цвят карамфил са насочени във вътрешността на страната, а останалите над 500 партиди за ЕС. През ГКПП Аерогара са преминали 934 партиди с 4.3 млн. броя, предназначени за страната. Основно от разсадите и тревисти видове (496 партиди с 665 750 броя) са внесени от Израел, и коледна звезда от Етиопия, а по-малко от Кения. Внесени са още рязан цвят и разсади – нерегулирани видове от Еквадор, ЮАР, Израел, Кения и Тайланд (401 партиди с 3 718 508 бройки).

Контролът на територията на страната обхваща оранжерии, разсадници, градински центрове, търговски обекти, обществени площи. През 2009 година са инспектирани 267 производствени и търговски обекти, разположени на обща площ от 4 306,163 дка. Допълнително са обследвани паркове, градини и частни дворове. Проведени са 584 инспекции, при които са взети общо 771 проби за откриване и/или идентификация на вредители. От които има 157 констатирани вредители.