Върхов корояд унищожава боровите гори в Кюстендилско

Изсъхнали са иглолистни дървета на 60 години

Върхов корояд унищожава боровите гори в Кюстендилско. Изсъхнали са иглолистни дървета на 60 години. Вредителят продължава да се разпространява.

Върховият корояд е малък бръмбар, основен вредител и причинител на изсъхването на големи площи от бор. Вдълбава се в кората и разкъсва проводящата тъкан на дървото. Така се нарушава хранителният и воден баланс на растението, а това довежда до изсъхване. В Пернишко и Кюстендилско вредителят е унищожил 11 хиляди декара, засадени с бял бор. 3 хиляди от тях са общински.

Според инж. Здравчо Тодоров, дир. на РДГ-Кюстендил, цитиран от телевизия Агро ТВ най-ефикасният метод за борба с вредителя е чрез извършване на сеч на изсъхналите петна в гората и своевременно извозване на дървесината

Смята се, че променената микросреда е една от причините за заразени площи с върхов корояд. Според прогнозите, не е изключено вредителят да се разпространи и върху други дървета като черен бор и смърч.