Въвеждат още два вида обозначения за животните – ушни електронни марки и стомашен имплант

Предстои те да бъдат обнародвани в Държавен вестник

Въвеждат още два вида обозначения за животните – ушни електронни марки и стомашен имплант. Фермерите трябва да направят промените по идентификацията до 18 юли 2019-а година. Предстои те да бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Новородените животни още от тази година могат да бъдат маркирани с втория вид ушни марки, които са електронни. Другото обозначение е търбушен болус - стомашен имплант, който се инжектира в тялото на животното. Едрите и дребни преживни животни, както и прасетата, ще се обозначават с допълнително поставен баркод върху ушните марки.

Така стопаните няма да купуват нови пластини при всяка промяна, както е при сегашното маркиране, а това ще става само чрез баркода. Пчелните семейства ще се обозначават с индивидуални идентификационни табели. Те са изработени от гъвкав, пластичен материал в жълт цвят и се поставят върху капака на кошера. Защитени са от фалшифициране, надписът може лесно да се чете и не може да се заличава. След 18 юли 2019 година стопаните могат да избират между три възможности – да поставят по две ушни марки, да поставят ушна и електронна марка едновременно, както и да поставят две ушни марки плюс търбушен болус. Промените предполагат по-ефективен контрол върху животновъдния сектор.