Вижте предложението на Байер за 2019 г.

Ламадор и Импулс, Баритон супер и Децис в пакети

Изгодно предложение от Байер България Дивизия КропСайанс за 2019 г. в сегмент обеззаразители.

При покупка на пакета Ламадор - Импулс получавате подарък допълнително 5 л Импулс.

Ламадор 400 ФС е просто брилянтен. Продуктът представлява суспензионен разтвор с ефикасност срещу болести, пренасяни със семена: кореново гниене, снежна плесен, главня. Дозата му на приложение е 20 мл/100 кг семена. Ламадор е изключително лесен за употреба.

Импулс е добре познатият Фалкон. Той предотвратява болести като септориоза, мана, ръжда и кореново гниене. Дозата на приложение е от 50 до 60 мл/дка. Превантивно пръскане с Импулс ще предпази растенията от болести през зимните месеци и пролетта ще завари посевите гарнирани, изравнени, хубаво вкоренени.

Пакетът Ламадор - Импулс се предлага за 200 дка.

Тази кампания Байер България Дивизия КропСайанс предлага в пакет Баритон Супер - Децис за 400 дка.

Децис 100 ЕК е инсектицид с контактно и стомашно действие срещу неприятели, нападащи житните посеви през есента: житни мухи - хесенска и шведска, като действа неблагоприятно и върху преносителите на много вируси - въшки, цикади.

Баритон Супер 97,5 ФС е хармония за по-висок добив. Широкоспектърен, контактен и системен фунгицид, съдържащ активни вещества с различен механизъм на действие, като унищожава спорите на болестите, пренасяни по семенната обвивка и вътре в тях.