Второ огнище на чума по дребните преживни животни е потвърдено в община Царево, област Бургас

Ситуацията със заболяването се проследява и контролира стриктно от експертите на БАБХ

БАБХ обяви второ огнище на чума по дребните преживни животни в село Кости, общ. Царево, обл. Бургас.

Предприети са мерки за контрол и ограничаване разпространението заболяването, съгласно Заповед No РД 11-1184/28.06.2018г. на изпълнителния директор на БАБХ и Решение на Европейската Комисия No 2018/911.

Принудително са убити по хуманен начин и обезвредени 393 отглежданите дребни преживни животни в селото (овце и кози).

Собствениците на убитите животни ще бъдат обезщетени съгласно условията на националното законодателство.

В общините Царево, Малко Търново, Приморско и Средец от обл. Бургас е наложена забрана за придвижване на дребни преживни животни, с изключение за незабавно клане, както и на продукти, получени от тях, които не са преминали термична обработка.

Ситуацията със заболяването се проследява и контролира стриктно от експертите на БАБХ. Продължават да се извършват клинични прегледи на всички животновъдни обекти с дребни преживни животни в определените като рискови населени места от обл. Бургас и Ямбол, с оглед ранно откриване на болестта и ограничаване разпространението й.