ЕК даде лиценз за два нови сорта царевица

Това са хибриди между вече съществуващи и утвърдени сортове

Европейската комисия издаде лиценз за два нови генно-модифицирани сорта царевица. В документацията се посочва изрично, че позволението важи само за използването на тези продукти като храна и фураж.

Новите сортове царевица са хибриди между вече съществуващи и утвърдени сортове. Освен това Европейската комисия удължи лиценза за трети сорт, който от години се използва за фураж и съставка в хранителни продукти.

От съобщението на Комисията става ясно, че и трите ГМО-линии са преминали всички необходими проверки и са получили одобрението на Европейският орган за безопасност на храните.

Лицензът за ползване не се отнася за отглеждането на генно-модифицираните сортове царевица, изтъкват от Брюксел. Всяка държава има право да предяви пред Постоянната комисия за растения, животни, храни и фуражи евентуални възражения срещу решението, се казва още в съобщението. Комисията подчертава също така, че всички храни и фуражи, произведени с трансгенните сортове, подлежат на строг контрол и трябва да носят съответния етикет, обозначаващ съдържанието на генно-модифицирани организми. Сега издадените разрешителни важат за 10 години.