Седмична агрометеорологична прогноза 10-16.07.2020. г.

През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича при температури близки до климатичните норми, а на много места в Западна България при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100 cm почвен слой (над 80% от ППВ) – следствие от падналите значителни  валежи в края на юни и през първата седмица на юли. В началото на второто десетдневие на юли отново в западните райони се прогнозира вероятност за локални, интензивни, валежи и градушки и риск от разпиляване на узрялата зърнена реколта.  

В част от  южните и източните райони (Сандански, Пазарджик, Разград, Бургас), където  падналите валежи през последните две седмици са без стопанско значение, под 5-6 l/m², нивото на влагозапасите в 50 cm слой на места е ниско - под 60% от ППВ (агростанция Сандански). През периода в тези райони валежи не се очакват, което ще налага прилагане на подходящи поливни норми при пролетните и зеленчуковите култури.

До средата на юли вегетацията на пролетниците ще протича с ускорени темпове. При царевицата, в зависимост от ранозрелостта ѝ, ще се наблюдават фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване.При ранните хибриди царевица в полските райони ще се осъществява наливане на зърното. При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане и формиране на семената. При соята и полския фасул ще се наблюдава образуване на бобове, при памука - начало на фаза цъфтеж, при ориза - фаза вретенене.

През периода в по-голямата част от страната, с изключение на места в западните райони, условията ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта. Към момента получените средни добиви от пшеница са в широки граници -  от 100-200кг/дка в част от източните райони до 500кг/дка в Централна и Северна България. От ечемика по-високи добиви – до 520кг/дка (Пазарджик) са регистрирани на отделни места в Горнотракийската низина.  Една от причините за ниските добиви от зимните житни култури е продължителното пролетно засушаване.

 

Дукена Жолева

    Агрометеоролог при НИМХ

Забележка: 

 Седмичната агрометеорологична прогноза се изготвя на базата на седмичната метеопрогноза, издадена в четвъртък.