Седмична агрометеорологична прогноза 17 - 23.07.2020 г.

През следващия седемдневен период вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат с умерени темпове при температури около нормата. През първите дни, предимно в Западна България и на места в централните райони от страната се прогнозират  интензивни валежи и временно подобрение на почвеното овлажнение и на условията за развитието на пролетните култури. През изтеклия период валежи със стопанско значение не бяха регистрирани. Почвените влагозапаси в коренообитаемия слой при пролетните култури, вследствие високото им водопотребление се понижиха .

През следващите седем дни при ранните хибриди царевица, засети в агротехнически срок, ще се наблюдава фаза млечна зрялост. При по-късните хибриди ще протичат различни фази – листообразуване, изметляване, изсвиляване и цъфтеж. При посевите от слънчоглед ще се осъществява цъфтеж, формиране и наливане на семената. При овощните видове ще протича наедряване и узряване на плодовете, а при някои от ранозрелите сортове лоза прошарване на зърната. През периода в полските райони от страната с изключение на Западна България, където през първите дни се очакват валежи, условията ще са подходящи за приключване на жътвата на зимните житни култури, за провеждане на растителнозащитни пръскания и почвообработки. При овощните култури третиранията ще са насочени срещу второто поколение на плодовите червеи, срещу струпясването и късното кафяво гниене, а при лозата – срещу оидиум. Растителнозащитните пръскания да се извършват в по-хладните часове от деня.

           

Драгомир Атанасов - Агрометеоролог при НИМХ

            

Забележка: Седмичната агрометеорологична прогноза се изготвя на базата на седмичната метеопрогноза, издадена в четвъртък.