Хоризонталните разрези имат ли други предимства?

Да, няколко! Те гарантират, че микросредата на семената може да се контролира почти независимо от почвените условия и те позволяват торовете да бъдат поставени в групи, които са разделени в хоризонтално положение от семето.

Какво е толкова специалното за контролирането на микросредата на семето? Не е ли достатъчен само контакта на семето с почвата?

С една дума, не! Контакта на семето с почвата често не е достатъчен и затова в No - Till почви често не успява да покълне и поникне в сравнение с обработени почви.

От друга страна No - Till сеитба, извършена с Cross Slot® може да бъде повече от безотказна.

Почва, която не се обработва има въздух в пространствата на порите с 100% относителна влажност. Кълняемостта на семената е силно подпомогната от тази влажна обкръжаваща среда. В някои случаи само влажността е нужна за покълване на семената, без да има контакт на почвата със семената. Нивото на относителната влажност трябва да бъде най-малко 90%, за да се случи това.

Означава ли това, че контакта на семето с почвата не играе никаква роля при всички No - Till технологии?

Напротив! Семената ще поемат вода и в течно и в газообразно състояние (под формата на пара). Контакта семе - почва е важен, за да се поеме максимално течността, но наличието на водни пари в Cross Slot® дава на No - Till почви ресурс да покълнат семената.

Означава ли това, че семената засети с Cross Slot® всъщност не трябва да бъдат в контакт с влажната почва?

Да! Точно това означава. При условие, че има добър мулч на повърхността, не е необходимо да се постави семето във влажна почва. В близост до него ще бъде достатъчно влажно, за да се свърши останалото.

 При тези обстоятелства ще бъде ли по-бързо покълването, защото семената са били във влажна почва?

Не! Разчитайки само на влажност (или дори като преобладаващият механизъм) за кълняемост, със сигурност ще се забави кълняемостта няколко дни след поемането на водната пара, отколкото при поемане на вода в течно състояние. Но това ще се случи все пак.

Изорани почви също ли имат такава влажност на почвата?

Не! Процесът на обработка на почвата аерира почвата толкова много, че влажността й  се изплъзва в атмосферата и рядко се доближава дори до 90% (да не говорим за 100%), освен когато вали. Семена, засети в изорани почви разчитат най-вече на абсорбиращата течна вода от почвата и това повлиява значително на контакта на семената с почвата.

Освен това, оранта разрушава естествените капилярни канали в почвата, които улесняват движението на вода в течно състояние нагоре, когато повърхността на почвата изсъхне.

Ако това е така, защо технологията No - Till не винаги е по-добра от конвенционалната?

Тъй като не всички No - Till технологии за сеитба са способни за овладяване на почвената влажност. Много от тях не са в състояние дори да създадат добър контакт между почвата и семената. Много други сеялки различни от Cross Slot® предизвикат повреди на почвата в зоната на разрязване. Смущенията могат да окажат не добър контакт на семето с почвата и свързаните капилярни канали, да се разрушат, и това да гарантира, че влажността на почвата няма да се задържи в зоната на разреза.

нотил

 Ролята на разреза по отношение на задържането на влага в почвата.

При непокътната почва, особено ако тя е покрита с остатък от култура (която е в основата на No - Till) почти винаги има 100% относителна влажност. Има една нарушена зона в друга непокътната почва, където може да се загуби влажност. Това е зоната на разрязване от работните органи, тъй като те преминават през почвата за сеене, а може би и торене. Cross Slot No - Till работните органи създават свои разрези по начин, който свежда до минимум загубата на влага от самата зона на разрез, докато в същото време се гарантира добър контакт на семената с почвата.

По какъв начин различните No - Till технологии се различават в своите способности да запазват влажността на почвата?

Най-големият проблем е как разреза е затворен. С хоризонтални разрези (Cross Slot® ), две от клапите на почвата са повдигнати от крилата на ножа, тъй като пътуват заедно, създават два хоризонтални рафта, по един от всяка страна на централния диск.

Семе и тор се поставя отделно на всеки един от тези два рафта, клапите на почвата след това се сгъват обратно върху семето и торa. Ако клапите на почвата също са покрити с остатък от реколтата, това задържа влагата по улеите.

С вертикални разрези не съществуват хоризонтални почвени клапи, които да бъдат прибрани над семето.

Водата под формата на пара не играе никаква роля за кълняемостта във вертикални разрези.

Технологията Cross Slot®  е била обект на множество научни изследвания, които са представени в международната научна литература и подложени на партньорска оценка от други международни учени в продължение на период от 30 години. Никой не е оспорвал тези констатации, които също са обект на международната литература по взаимодействията между почви, семена и No - Till разрез.

Какво се случва с получената при разреза микросреда, ако суха почва влезе в контакт със семената?

С някои ъглови отварящи дискове, суха почва може да падне в гнездото преди семената и те да се вградят в суха почва. Това не може да се случи с Cross Slot® , тъй като семето пътува надолу по вътрешната страна на острието, което пречи на друга почва да попадне в разреза, след като семето е било поставено. Дори ако суха почва в крайна сметка попадне в разреза, високата влажност продължава да гарантира, че кълняемост ще се получи.

Какво се случва ако разреза след сеитбата отваря като резултат?

Отварянето по този начин е неизбежно в някои случаи с почти всички No - Till отварящи работни органи. Въпреки, че вертикалната част на Cross Slot® може да се отвори точно, както всички други работни органи правят, малката влажност се показва надолу във вертикалната част на разрязването и след това в хоризонталната част (така учените са го направили) тя най-вероятно ще покаже ниска влажност във вертикална цепка, но ще има висока зона на влажност под задкрилките на почвата и остатъчни вещества в хоризонталните рафтовете.

Тъй като семената се намират в тази хоризонтална зона те остават във висока зона на влажност, докато с всички други работни органи е трудно да се избегне поставянето на семената във вертикална зона с ниска влажност.

Разбира се, ако почвата е с подходяща влажност, така или иначе, поставяне на семена  в зона с ниска влажност, не може да засегне кълняемостта,  защото семената все още могат да получат допир до стените на гнездото, независимо от  това дали те са вертикални или хоризонтални. Основните различия се показват, когато почвените условия се превръщат от влажни (оптимални) в сухи (суб-оптимални). Те не трябва да се движат далеч от оптималните, за да се видят разликите.

Ако семената са поставени встрани под едно капаче на почвата, как ще се покажат малките растения на повърxността?

В рохкави почви, ново възникващите части на растението се появяват през задкрилките на почвата от единия край на централния процеп.

Но в случаите, когато централната цепка на Cross Slot® се свива и семената са под едно капаче на едната страна, която не е ронлива, младите растения първоначално растат настрани към светлината, а след това вертикално.

Има много примери и снимки (виж по-долу), които показват, че е така, както се случва. Крайният резултат е напълно здраво растение, което в противен случай щеше да загине в други No - Till почви без Cross Slot®.

Нотил

За каква разлика в % говорим (поникване)?

Разликите в поникването между различните разрези стават по-големи, когато почвените условия стават враждебни. Например разлики от 1000 до 1400% между Cross Slot® и двойни дискови работни органи са докладвани в научната литература със сухи почви.

Разлики от 20 - 50% са много чести,  дори когато почвените условия са леко неоптимални. Във влажни почви, разлики до 400% в полза на Cross Slot® са докладвани по различни причини.

Кълняемост и поникванена растението.

Означава ли това, че толкова дълго, колкото семената могат да получат достатъчно вода в течно състояние, няма да има разлики между различните No - Till разрези?

За съжаление не! Експериментите са показали, че дори ако семе покълва във вертикален разрез направен в суха почва (понеже има добър контакт с външните стени на разреза и следователно е в състояние да поеме вода в течно състояние) способността на това семе да оцелее, докато излиза на повърхността, е още по-голям проблем при получаване на сигурен добив при No - Till.

Ако семена могат да покълнат в No - Till разрез, защо те да не бъдат способни да се покажат на повърхността?

Защото там е критичен периода между покълване и поникване (което трае няколко дни), по време на който растението трябва да започне събирането на вода от почвата с новата си коренова система, за да остане живо и да се покаже над повърхността на почвата. Оцеляване под повърхността (или смъртност) е основен фактор за успеха или провала при отглеждането на култури в No - Till почви.

Защо някои растения живеят под повърхността, а други умират при No - Till?

Растенията умират, когато корените им не могат да получат през стените на разреза (почвения) събрана вода от околните No - Till почви. За разлика от изорани почви, в No - Till разрези има нарушена от разрязването зона и непокътната зона заедно. При изглед между двете зони в разреза (за No - Till обикновено) стената на гнездото е много различна. В някои влажни почви, тази стена на разреза може да стане намазана (мазна, влажна). Когато намазката (петното) изсъхва, то предоставя допълнителна циментирана бариера.

В изорани почви няма такъв изглед, защото всичко от почвата е нарушено предварително и работните органи не създават никакви съществени различия между двете области.

Проблема при No - Till e лош, когато стената на разреза е почти вертикална и още по-лошо, когато тя е уплътнена или намазва като например, когато тя е създадена от вклиняване с чист "V" диск с двойно (или тройно) отваряне (разрязване). Остава проблемът с "U"-образен разрез, но това не е проблем при обърнати "Т" образни разрези създадени от Cross Slot®.

В последния случай, тъй като под повърхността е задържана близо 100% относителна влажност, растенията не проявяват стрес, корените не се вреждат между зоната на разреза и непокътнатата почва (заедно), следователно се получава по- голяма всмукателна сила, когато корените искат да отидат надолу.

No-Till сеитба в Консервационно земеделие. Изтеглете книгата от:

http://www.crossslot.bg/pages/chesto-zadavani-vuprosi/knigi-napisani-ot-nashiq-sustav

Очаквайте продължение...

 

Tekst