Браншовaта камара на месодайното животновъдство днес навършва 1 година

Малко изминахме, много остава

Камарата бе създадена, за да защити интересите на фермерите, отглеждащи говеда, овце и кози. За да търси решения на проблемите, трупани с години. За да върне доверието, уважението и интереса към българските животновъди. За да възстанови ключовото място на животновъдството в хранителната индустрия и в икономиката на страната.

Какво постигнахме ?

Основата държи здрав градежа. През тази първа година на Камарата създадохме основите на устойчива жизнена организация, в която всеки животновъд да се чувства на мястото си, да получава подкрепа и насърчение.

Утвърдихме структура и вътрешни правила с ясни правомощия и отговорности – те са гарант за равнопоставени и чисти отношения в организацията.

Добавихме към структурата си Етичен кодекс и Етична комисия – така ще гарантираме, че професионалната ни етика и лоялната конкуренция са неотменима отличителна черта на нашия бранш.

Определихме нуждата от Експертен съвет - така за всеки проблем на месодайното животновъдство ще се търси най-доброто решение на базата на добри български, европейски и световни практики.

Проведохме регионални срещи в Симитли, Пловдив, Крумовград, Враца, Тополовград, обхващащи фермерите в 6-те икономически региона на страната.

Поставихме началото на партньорство с Австрийския фермерски съюз RINDERZUCHT AUSTRIA. Опитът на колегите бе ценен за организационната първа година на Камарата, безценен е и за развитие на сектора в България.

Поставихме началото на разговори с БАБХ и МЗХГ за изграждането на добре структуриран, устойчив и рентабилен сектор. Целта на Камарата е в България да бъде развита добра мрежа  от живтоновъди, да се организира правилно хранене и угояване с постоянство на политиките и усилията, да се осъществяват добър контрол и качество по цялата верига. С усилията на Камарата приближаваме времето, когато все повече ще настояваме държавата и местните администрации да осигурят своевременно, адекватно и справедливо среда за развитие на и подпомагане на бранша.

Камарата повдигна ключов въпрос за дефинициите в сектора участвайки в проведената “Кръгла маса - Състояние и перспективи за развитие на месодайното говедовъдство в България”. Тя  се състоя по време на осмата среща на АЗПБ.

Малко изминахме, много остава. Какво предстои ?

Основна цел на БКМЖ е да разработи задълбочен план за развитие на сектор месодайно животновъдство, като го обвърже с ефективни схеми и мерки в новия програмен период.

Предстоят поредица от срещи с министерството на земеделието. Продължаваме разговорите за дефиниране на сектора, изваждане на автохтонните породи от общия бюджет, борбата за прилагане на системата за класификация на трупното говеждо месо EUROP, създаване на статистика специално за месодайните ферми и анализ на състоянието.

Продължаваме да развиваме клоновата си мрежа и да приемаме нови членове. Ще организираме включването на регионално представители на камарата в областните съвети по животновъдство и ще се борим за още по-голяма представителнос, въпреки че в България все още няма Закон за браншовите организации.

Ще развием мрежата в помощ на фермерите с материали за обучение и информация на сайта на БКМЖ, както и с форма за подаване на сигнали и редовен бюлетин с новини.

Ще организираме поредица от вътрешни анкети, за да идентифицираме и малките проблеми в сектора, за да търсим решения.

Ще популяризираме БКМЖ сред все по-широка публика, за да станем разпознаваеми и да убедим обществото колко важен е браншът за качеството на живот на хората и за икономиката на страната.

За да постигнем всички заложени цели, е необходимо да имаме и човек в организацията, който да бъде двигател на камарата. Избран е и изпълнителен директор на Камарата, който ще движи оперативната работа и ще обединява потоците на информация. Защото всички ние, фермерите от месодайното животновъдство, имаме нужда от резултати и решения на толкова дълго трупалите се проблеми. Това е мотивацията ни да продължаваме да работим.