Как да получим повече и по-качествени трева и сено за животните от ливадите и пасищата?

Ливадите и пасищата от стотици години се ползват като ценен източник на богата на белтъчини, витамини и минерални соли храна за селскостопанските животни

Проект „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения“ се осъществява от Фондация „Информация и природозащита“, съвместно със Сдружение „Екофорум за Природата“ и Фондация за биологично земеделие „Биоселена“. Съфинансиран от Европейската комисия чрез Програма Life.  

Ливадите и пасищата от стотици години се ползват като ценен източник на богата на белтъчини, витамини и минерални соли храна за селскостопанските животни.

Състоянието им винаги е зависело от животновъдството. Когато няма паша и коситба затревените площи обрастват с храсти и дървета. Когато ползването е прекомерно състоянието им пак се влошава – появяват се оголени места, увеличават се плевелите, намалява разнообразието от полезни растения.

Грижливото ползване на ливадите и пасищата е важно:

 • за да имаме повече и по-качествени трева за паша и сено и
 • за опазването им като ценни естествени и полуестествени тревни природни местообитания.

Има начини за поддържане на ливадите и пасищата, които не изискват големи усилия и не струват скъпо, но имат много добър ефект.

Ето два от тях:

 1.     Почистване на останалите след пашата растения

Останалите неизпасани растения не са типични за ливадите и пасищата видове и нямат хранителни качества. Затова животните ги отбягват. Те остават и разхвърлят семена през цялата зима. Участието им в тревостоя се увеличава и на места има толкова гъсти плевели като паламида, лопени, лапад, магарешки бодил, гингер, че животните изобщо не влизат да пасат там.

Затова след края на пашата, неизпасаните растения трябва да се окосят и изнесат извън мястото.

Ползите от това са:

 • запазване на обичайните за пасищата и ливадите ценни тревни видове и ограничаване на плевелните;
 • осигуряване на фураж с по-добро качество;
 • подобряване на състоянието на местообитанията и
 • запазване на размера на площта, в която животните намират добра паша.

Плевелни видове останали след края на пашата. Ако не бъдат почистени те разхвърлят семена цяла зима и се размножават все повече.

P1
 
P2

Пасище край гр. Клисура, общ. Карлово преди и след почистване на неизядени плевели след края на пашата.

 

Predi

Преди почистване

  
Sled

След почистване

 2.     Редуване на парцели при коситба и паша

Косенето на отделните части на ливадите и пасищата трябва да е по различно време. Едни да се косят през юни – за сено с добро качество. Други – през август, когато тревите образуват семена. Късната коситба дава покой на тревите и те възстановяват хранителните си запаси. Самоподсяват се и типичните за пасищата и ливадите треви. В места, които са само за паша е добре началото да се мести по различно време.

Това обикновено се прави като половината от ливадата или пасището се коси или ползва за паша едва след като семената на тревите започнат да падат. В низините и равнините то е от средата на юли до края на август. Може да стане и като пасището се раздели на парцели, които се редуват за късна коситба, през няколко години.

Ползите от това са:

 • в тревната покривка ще преобладават ценни тревни видове, които се размножават със семена;
 • запазват се местните видове растения, които са най-подходящи за почвените и климатични условия;
 • оголените участъци се самоподсяват и тревният чим се възстановява и сгъстява, без излишни разходи за семена и сеитба;
 • получава се стабилен и висок добив на сено;
 • подобрява се състоянието на местообитанията.

Пасище край гр. Клисура, общ. Карлово, в което е приложено редуване на парцелите при паша и коситба. През 2019 г. пасището беше оставено да се самовъзстанови и до началото на август, не бе допусната паша, за да може житните треви да израстат, да образуват семена, които да узреят и се разпръснат. Пасището се самоподся естествено. Снимката е от месец юли.

 

kl

За сравнение – снимка от 2018 г., когато в пасището имаше паша още от ранна пролет и затова в края на месец юли нямаше треви със семена.

kl

 

fields

Проектът се изпълнява в природни местообитания 6510 и 6210, в сътрудничество със земеделски производители, местната власт и всички заинтересовани в района на общините Карлово и Сопот.

Pasha


natura 2000

 

 Подробности четете ТУК


Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.