Проектиране, производство и монтаж на технологично оборудване за извличане на етерични масла от тревни, цветни и смолисти култури

  • img123_cb5b9df26e155aa62b3b885d056fa904.jpg
  • 20181023164738_0a83287e65e895e19dbb2a0417af91a1.jpg
  • 20180309091936_4eb445f98d0d77fd4d1802f3d8967d84.jpg

Подател: Евротекс-2 ООД
E-mail: office@eurotex-bg.com
Телефон: 0895 323 619
Публикувано на: 14 January 2020
Валидна до: 13 February 2020

 

Основна дейност на “Евротекс-2“ ООД е проектиране, производство и монтаж на машини и съоръжения от неръждаема стомана за различни сектори на хранително-вкусовата промишленост /преработване на сурово мляко и млечни продукти, мед и пчелни продукти, машини и съоръжения за преработка на етерично-маслени култури,  и друго високо технологично оборудване/.В последните години от своята дейност, “Евротекс-2” ООД тясно специализира в проектирането, разработването и прилагането на нови технологии с иновативни решения в предлаганото оборудване за преработка на етерично-маслени тревни, цветни и смолисти култури. Дългогодишния  опит и усилията полагани от специалистите на “Евротекс-2” ООД, днес отговарят и дават решения на все по-високите изисквания в търсеното технологичното оборудване за производство и извличането на различни видове етерични масла.С помощта на софтуерен и програмен продукт, разработен от “Евротекс-2“ ООД бе създаден автоматизиран контрол в дестилационния процес за производство на етерични масла, което от своя страна отреждат водещо място  на дружеството в редица преработвателни предприятия в страната и по света.