БиоАгра- специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство

Международната селскостопанска изложба Агра е най-голямата платформа на агробизнеса в Югоизточна Европа. Тя е притегателен център за изява на водещи компании и научни институти, а също – за фермери и специалисти  от страната и чужбина, които искат да видят последните новости в сектора. Агра включва седем изложби, представящи селското стопанство, хранителната и винената индустрия, винения и кулинарния туризъм. Новият формат привлича повече посетители специалисти и създава по-добри маркетингови възможности за участниците. Форумът ще се проведе в периода 22 февруари 2017г.- 26 февруари 2017г. Организатор на мероприятието е Международен панаир Пловдив под егидата на Министерство на земеделието и храните на Република България