WWF стартира мащабна кампания в защита на европейските закони за реките

60% от водите на територията на Европейския съюз не са в добро състояние

Ще има ли бира през 2027 година? Зад тази шеговита провокация се крие съвсем сериозното опасение за питейната вода на Европа – близо 2/3 от нея са в лошо състояние, а законите, които са създадени за да я опазват, са под заплаха.
 
Затова WWF, заедно с още 100 организации от неправителствения сектор, започват нова кампания, с която призовават Европейската комисия да не променя законодателството на Европейския съюз, тъй като то защитава всички източници на прясна вода – от реки, потоци и езера, до влажни зони и подпочвени води.
 
Виртуалната кампания, наречена „Живи реки“, се оглавява от WWF, Европейското природозащитно бюро, Алианса на европейските риболовци, Европейската речна мрежа и Wetlands International, които заедно формират Коалиция „Живи реки“.
 
Кампанията разгръща въображаеми сценарии за бъдещето на бирата за да окуражи европейските граждани да се включат в публичната консултация на Европейската комисия във връзка с Рамковата директива за водите на ЕС. Тази консултация, която ще продължи до 4 март, е единствената възможност за широката общественост да изрази мнението си за европейското законодателство за реките. А нашата кампания предлага удобен инструмент за гражданите да покажат своята подкрепа и да защитят силната и ефективна законодателна рамка.
 
Макар че сценариите, обрисувани в кампанията, може да изглеждат крайни, бирените производители действително се притесняват за бъдещото качество на водата в Европа. Те осъзнават, че способността им да произвеждат бира с добро качество зависи пряко от защитата и устойчивото управление на водните ресурси. По тази причина застават твърдо зад Рамковата директива за водите на ЕС в сегашния ѝ вид.

„Половинчатото прилагане на европейското законодателство за водите от страна на държавите-членки само по себе си е престъпление. Но техните отчаяни опити да го отслабят преди да е завършила проверката за годност на Комисията, вече отиват твърде далеч. Ние призоваваме не само европейците, но и хората по целия свят да обединим усилия чрез кампанията „Живи реки“ и да направим така, че гласът ни да бъде чут“, заяви Андреас Баумюлер, ръководител на отдел Естествени ресурси към WWF, Европейски политики (Брюксел). „Всички ние се нуждаем от чиста вода и без Рамковата директива това ще бъде подложено на сериозна заплаха.“
 
Сладководните екосистеми са най-застрашените на планетата, а ситуацията в Европа не е по-различна. Днес цели 60% от водите на територията на Европейския съюз не са в добро състояние. Причината е, че държавите-членки позволяват те да бъдат експлоатирани по начини, причиняващи трайни вреди, като изграждане на язовири и практикуване на неустойчиво земеделие.
 
Рамковата директива за водите на ЕС се смята за един от най-важните елементи на природозащитното законодателство, приеман някога. Тя изисква от държавите-членки да приведат в добро състояние водите, намиращи се на тяхна територия, най-късно до 2027 г.
 
Ако искат да спазят този срок държавите-членки трябва значително да увеличат своите усилия и финансови инвестиции в тази посока. За съжаление обаче, към момента резултатите изглеждат твърде далеч, а правителствата се фокусират по-скоро върху това, как може да бъде отслабен закона.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар