11 разлики между Източнобалканската свиня и дивите прасета

Снимка:

Доброто познаване на породата ще помогне за опазването ѝ

Източнобалканската свиня е единствената в България „древна“ порода, оформена при естествения отбор със сравнително слаба намеса на човека. Одомашнена е преди над 2500 години и е една от малкото автохтонни породи прасета в Европа вероятно и единствената, отглеждана целогодишно пасищно в горите. След индустриализацията в България другите аборигенни породи изчезват напълно. Източнобалканската свиня остава, но общото поголовие към днешна дата е под 10 000. Затова тя е включена в официалния Списък на застрашените от изчезване редки породи в България.

Въпреки ясните белези, по които Източнобалканската свиня (ИБС) се различава от дивите прасета, все още има ловци, които бъркат животните при отстрел. Нерядко и потребителите на месо и свински продукти не са сигурни как да различат месото на Източнобалканските свине от това на дивите прасета, предупреждава Радостина Донева, председател на Управителния съвет на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня (АРСИС) - Шумен.

„Доброто познаване на породата ще помогне за опазването ѝ, особено сега, когато има риск да я загубим“, изтъква Донева.
Най-общо прасето от породата Източнобалканска свиня е със средно висок ръст, сбито тяло с равномерно развити предна и задна част, здрави и къси крака. Четината е гъста, права и твърда и образува много характерния за породата гребен от тилната кост до кръстеца, посочва Донева.

Живото тегло в неугоено състояние е 60-80 кг, а при угоено - 110-130 кг. Преобладаващият цвят на Източнобалканската свиня е черният. Срещат се обаче и свине с бели петна или с изцяло бяло-сив цвят. Цветът на копитата, обаче винаги е тъмен до черен.

Дивите прасета имат здраво, масивно и набито тяло, сплеснато отстрани с къси крака. Главата е голяма, продълговата, конусовидна, завършваща с рило. Предната част на тялото й е значително по-висока от задната, като крупата е свлечена. Четината на цвят е сивокафява до сивочерна. След двегодишна възраст при глиганите се виждат зъбите.

Дивата свиня е активна през нощта. През деня почива в гъсталаците и се вдига само принудително.

Месото на Източнобалканската свиня не е сухо и при него липсва „острата“ дивечова нотка.

Ето 11 ясни разлики между дивите свине и тези от Източнобалканската порода:

Цвят на възрастните екземпляри

Източнобалканските свине са с предимно черен цвят, но понякога се срещат екземпляри с бяло-сиви петна с различна големина. Дивите прасета са предимно сивокафяви до сивочерни.

Малките прасенца

Малките на Източнобалканската свиня се раждат или чисто черни или с другите окраски на породата, никога на райета. Цветовете с възрастта почти не се променят. Малките на дивите прасета са с ярко контрастна бежово-кафява окраска, набраздена с продълговати кафяво черни линии (ливрета). С възрастта цветът се променя до кафявосиво, ивиците се заличават напълно. Челото на новородените диви прасенца е по-изпъкнало. Характерно за малките диви прасенца е, че тръгват много по-рано (още на 2-рия или 3-тия ден) на преходи с майките.

Опашка

При прасетата от породата Източнобалканска свиня опашката е средно дълга и завита един или два пъти, докато при дивите прасета е къса и права. Когато е изправена е като антена.

Дължина

Дължина на Източнобалканските свине е обичайно от 120 до 150 см, докато дължината на дивите прасета достига до 200 см.

Форма на тялото

Формите на Източнобалканските свине са по-меки и заоблени, дивите остават по-отскокливи.

Особени белези на главата

При Източнобалканската свиня главата е средно дълга - 30-35 см, с по-късо рило и прав до леко вдлъбнат профил, а при дивите свине главата е пpoдългoвaтa c фopмa нa ĸoнyc, дълго рило, леко пречупен гърбав профил.

Особености при очите

Очите при Източнобалканската свиня са разположени от двете страни на челото, докато при дивите прасета те са по-малки и разположени отпред на челото.

Височина на холката

Височината на холката над плешките при Източнобалканските свине е до 80-90 см, а при дивите прасета е до 120 см.

Гръден кош

Дивите прасета се различават от Източнобалканската свиня по много силно развития гръден кош, който е до 2/3 от тялото.

Гръб и поясница

Гърбът и поясницата при Източнобалканските свине са предимно прави или леко изпъкнали, докато при дивите прасета гърбът е с формата на седло с вдлъбната част при кръстеца.

Крупа

При Източнобалканските свине крупата е свлечена към опашката, докато при дивите прасета тя е силно свлечена и тясна.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар